Neidio i'r prif gynnwy

Fforymau cleifion ac adborth

Rydym yn annog cleifion a theuluoedd i ymgysylltu â'r gwasanaeth trwy gymryd rhan yn y fforwm cleifion. Mae pob un o'r ddwy ardal, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, yn cynnal ymgynghoriadau rheolaidd gyda chynrychiolwyr cleifion ac asiantaethau eraill. Os ydych chi’n ddefnyddiwr cymhorthion clyw rheolaidd a hoffech chi gael cyfle i leisio’ch barn a gweithio gyda’r Adran Awdioleg i ddatblygu gwasanaethau i gleifion, cysylltwch â:

 

Cyfarfodydd Bwrdd Iechyd ar y Cyd : Mr Paul Stokes

Ffôn: 01639 862276

Tecst: 07875 575842

E-bost: Audiology.NPT@Wales.nhs.uk

 

Abertawe : Mr Steven Pascoe

Ffôn: 01792 285270

Tecst: 07791 442214

E-bost: Audiology.Singleton@Wales.nhs.uk

 

Castell-nedd Port Talbot : Mr Alan Gibbon

Ffôn 01639 862667

Tecst: 07875 575842

E-bost: Audiology.NPT@Wales.nhs.uk

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.