Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Gwasanaethau Clyw i Blant

Plentyn yn gwisgo clustffonau a botwm dal yn ystod y prawf clyw.

Gwneir asesiadau clyw ar gyfer plant o bob oed yn yr Adran Awdioleg Baediatrig ac yn y clinigau Awdioleg Cymunedol.

Bydd y dull asesu yn amrywio yn dibynnu ar oedran a datblygiad y plentyn. Fodd bynnag, mae profion ymddygiad a gwrthrychol yn bosibl i'r mwyafrif o blant.

Rydym hefyd yn darparu cymhorthion clyw digidol i blant sydd wedi'u diagnosio â cholled clyw parhaol a dros dro, ac yn cadw'r plant hyn dan adolygiad rheolaidd.

Os ydych chi'n poeni am glyw eich plentyn, bydd angen atgyfeiriad arnoch i gael asesiad clyw gan y meddyg teulu, Ymwelydd Iechyd neu weithiwr meddygol proffesiynol arall.

Efallai y bydd yr asesiad yn digwydd yn yr Adran Cleifion Allanol Pediatreg yn Ysbyty Singleton, Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, neu un o'r clinigau Awdioleg Cymunedol. I ddechrau, gellir cyfeirio'ch plentyn i'r Adran Clust, Trwyn a Gwddf (ENT) os yw'n briodol.