Neidio i'r prif gynnwy

Asesiadau Clyw Awdioleg Gofal Sylfaenol a Gwasanaeth a Chyngor Tynnu Cwyr Clust

Asesiad Clyw:

Mae asesiadau clyw a thynnu cwyr clust ar gael ar hyn o bryd trwy'r gwasanaeth awdioleg gofal sylfaenol ar gyfer holl gleifion BIP Bae Abertawe. Cysylltwch â'ch meddygfa i drefnu apwyntiad. Bydd eich gwrandawiad yn cael ei asesu a bydd unrhyw reolaeth neu atgyfeiriad ymlaen yn cael ei drefnu.

Mae tynnu cwyr ar gael ar hyn o bryd drwy’r gwasanaeth awdioleg gofal sylfaenol ar gyfer cleifion y meddygfeydd canlynol:

Awdioleg Gofal Sylfaenol

 • Clwstwr Afan: Practis Grŵp Cwm Afan, Practis a Reolir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (Canolfan Iechyd Cwmafan a’r Cymer), Canolfan Feddygol Fairfield, Meddygfa’r Brenin, Meddygfa Mount, Meddygfa Glan yr Afon, Canolfan Iechyd Cwmafan (Dr R Penney), Practis Meddygol Rosedale.
 • Clwstwr Castell-nedd: Canolfan Iechyd Llansawel, Canolfan Iechyd Heol Dyfed, Canolfan Feddygol Sgiwen, Meddygfa Gerddi Victoria, Canolfan Gofal Sylfaenol Stryd Alfred, Meddygfa'r Castell, Canolfan Feddygol y Tabernacl, Practis Meddygol Waterside.
 • Clwstwr Cwmtawe: Grŵp Meddygol Cwmtawe (gan gynnwys cymorthfeydd Clydach, New Cross a Sway Road), Meddygfa Strawberry Place, Meddygfa Llansamlet.
 • Clwstwr y Cymoedd Uchaf: Partneriaeth Aman Tawe, Canolfan Gofal Sylfaenol Cwm Dulais, Canolfan Gofal Sylfaenol Pontardawe, Practis Cwm Nedd.
 • Clwstwr Llwchwr: Practis Grŵp yr Aber (gan gynnwys Canolfan Feddygol Tregŵyr, Meddygfa Penclawdd a Meddygfa Penybryn), Meddygfa Stryd y Dywysoges, Meddygfa Talybont, Meddygfa Ty'r Felin.
 • Clwstwr Penderi (Canolfan feddygol Cwmfelin): Meddygfa Brynhyfryd, Canolfan Feddygol Cheriton, Canolfan Feddygol Cwmfelin, Grŵp Meddygol Fforestfach (gan gynnwys Meddygfa Dr Bensusan a Meddygfa Dr Powell) a Meddygfa Manselton.
 • Iechyd y Bae (canolfan iechyd y Bannau SA1 a Chlinig Norton): Practis meddygol Gŵyr, Meddygfa Heol y Brenin yn y Mwmbwls, Canolfan Feddygol Sgeti a Chilâ, Meddygfeydd St Thomas a West Cross, Canolfan Feddygol The Grove, Canolfan Iechyd y Brifysgol, Meddygfa Uplands a’r Mwmbwls.
 • Iechyd y Ddinas (Canolfan Iechyd y Bannau SA1): Canolfan Iechyd Brunswick, Canolfan Feddygol Greenhill, Partneriaeth Feddygol Abertawe, Meddygfa Ffordd y Brenin, Canolfan Iechyd Mountain View, Canolfan Feddygol Stryd Nicholl, Canolfan Feddygol SA1, Canolfan Iechyd Glannau'r Harbwr.

Gall cleifion sydd wedi cofrestru gyda'r meddygfeydd hyn wneud apwyntiad trwy gysylltu â'u meddygfa.

Beth yw Microsugno?

Os ydych wedi ceisio hunanreoli cwyr clust ac nad yw'r cwyr yn dod allan ar ei ben ei hun, efallai y bydd angen i chi dynnu'r cwyr trwy ficrosugno. Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol (NICE) yn argymell microsugno fel y ffordd orau o dynnu cwyr. Mae'n cynnwys tiwb bach a ddefnyddir i sugno unrhyw gwyr yn eich clust. Fe'ch cynghorir i ddefnyddio olew olewydd cyn microsugno i wneud y cwyr yn haws i'w dynnu.

Sut mae Microsugno yn teimlo?

Gall microsugno fod yn swnllyd ac weithiau gallwch deimlo a chlywed y cwyr yn cael ei dynnu o'ch clust. Os byddwch chi'n profi unrhyw anghysur, gallwch ofyn am stopio unrhyw bryd. Os oes gennych unrhyw bryderon, siaradwch â'r awdiolegydd cyn y weithdrefn.

Ar ôl tynnu'r cwyr, gall eich clustiau deimlo'n wahanol. Gall eich clyw ymddangos yn well neu efallai y byddwch yn sylwi ar ostyngiad dros dro yn eich clyw. Gall tinitws gael ei waethygu dros dro hefyd ond dylai hyn setlo ymhen ychydig ddyddiau. Mae rhai pobl yn profi pendro ond mae hyn yn anghyffredin. Os byddwch yn sylwi ar unrhyw broblemau, dychwelwch at yr awdiolegydd am gyngor pellach.

Mae diferion a chwistrellau i gynorthwyo hunanreolaeth cwyr clust ar gael mewn archfarchnadoedd a fferyllfeydd lleol.

Ewch i'r dudalen hon am gyngor manwl ar hunanreoli cwyr clust.

Nid oes unrhyw gyfleusterau ar gyfer atgyweirio cymhorthion clyw yn unrhyw un o'n Clinigau Gofal Sylfaenol. Os oes gennych broblem gyda'ch cymorth clyw, cysylltwch â'r prif safleoedd ysbytai.

Sylwch - yn anffodus, nid yw'r gwasanaeth awdioleg yn yr ysbyty yn gallu tynnu cwyr.

Lleoliadau Awdioleg mewn ysbytai

 • Ysbyty Singleton - Heol Sgeti, Abertawe, SA2 8QA
 • Ysbyty Castell-nedd Port Talbot - Ffordd Baglan, Port Talbot, SA12 7BX

 • Ysbyty Gorseinon - Heol Brynawel, Gorseinon, Abertawe, SA4 4UU

 • Canolfan Iechyd Treforys - Heol Sway, Treforys, Abertawe, SA6 6JA

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.