Neidio i'r prif gynnwy

Dolenni defnyddiol (gan gynnwys fideos hunangymorth)

Cymhorthion clyw amrywiol yn y llun gyda model y glust.

Gwybodaeth a fideos hunangymorth ar gyfer defnyddwyr cymorth clyw

Sylwir os gwelwch yn dda bod rhai dolenni allanol ddim ar gael yn y Gymraeg.

Ewch i'r dudalen hon i gael dogfennau cymorth cymorth clyw Danalogig y GIG. (Saesneg)

Ewch i'r dudalen hon i gael fideos hunangymorth C2 (Clywed yn Dda Gyda'n Gilydd). (Saesneg)

Ewch i'r dudalen hon i gael fideos saethu trafferthion Cymorth Clyw GN Resound. (Saesneg)

 

Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Fyddar (RNID)

Mae'r llinell wybodaeth yn lle gwych i ddechrau os ydych chi eisiau gwybodaeth am unrhyw agweddau ar golli clyw neu tinnitus.

Dilynwch y ddolen hon i wefan y Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol i Bobl Fyddar (RNID). (Saesneg)

Am gymorth a chefnogaeth yng Nghymru, dilynwch y ddolen hon i wefan y Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol i Bobl Fyddar (RNID). (Saesneg) 

Ffôn: 0808 808 0123 (ffôn rhydd)

Neges destun: 0780 0000 360

E-bost: information@rnid.org.uk

Relay UK: 18001 yna 0808 808 0123

Gellir dod o hyd i wybodaeth gyswllt arall, fel sgwrs fyw neu alwad fideo BSL, ar gyfer y Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol i Bobl Fyddar (RNID) trwy ddilyn y ddolen hon. (Saesneg)

 

Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar (NDCS)

Dilynwch y ddolen hon i wefan NDCS. (Saesneg)

Y Gymdeithas Genedlaethol Plant Byddar yw'r elusen genedlaethol sy'n ymroddedig i greu byd heb rwystrau i blant a phobl ifanc byddar.

Llawr Gwaelod De,

Tŷ'r Castell

37– 45 Paul Street

Llundain EC2A 4LS

Ffôn: 020 7490 8656

Ffacs: 020 7251 5020

E-bost: ndcs@ndcs.org.uk

 

Cymdeithas Tinnitus Prydain

Mae Cymdeithas Tinnitus Prydain yn arwain y byd wrth ddarparu cefnogaeth a chyngor am tinnitus. Maent yn darparu gwybodaeth gywir, ddibynadwy ac awdurdodol, gyda llawer ohoni wedi'i hysgrifennu gan weithwyr meddygol proffesiynol neu ymchwilwyr clinigol.

Dilynwch y ddolen hon i wefan Cymdeithas Tinnitus Prydain. (Saesneg)

Llinell Gymorth Tinnitus: 0800 018 0527

Llinell gymorth a swyddfa ar agor: Llun-Gwener 9am - 5pm

 

Grŵp Trwm Clyw Abertawe

Dilynwch y ddolen hon i wefan Grŵp Trwm Clyw Abertawe. (Saesneg)

Sefydlwyd Grŵp Trwm Clyw Abertawe ym mis Tachwedd 2008 gyda chefnogaeth gan Action on Hearing Loss Cymru. Y prif nod yw darparu cyd-gefnogaeth i unrhyw un sydd â cholled clyw. Rydym yn trefnu cyfarfodydd misol a gwibdeithiau cymdeithasol yn ogystal â dosbarthiadau darllen gwefusau.