Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth cais batri a thiwbiau cymorth clyw

Mae batris cymorth clyw fel arfer yn para rhwng 7 a 10 diwrnod. Wrth dynnu batri newydd o'r pecyn, dylech aros 2 funud cyn ei roi yn eich cymorth clyw.

Gallwn bostio batris a thiwbiau newydd os byddwch yn cysylltu â ni neu'n llenwi'r ffurflen isod.

Cwblhewch yr holl fanylion yn y ffurflen a chliciwch ar anfon. Byddwn yn derbyn eich cais ar unwaith a dylech dderbyn yr eitemau y gofynnwyd amdanynt o fewn 5-10 diwrnod gwaith.

Sylwch fod y gwasanaeth hwn ar gael i gleifion Awdioleg o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn unig.

Mathau batri

Gwahanol fathau o fatris

Mathau o gymhorthion clyw
Llwydni clust

Llwydni clust

Tiwb tenau ffit agored

Tiwb tenau ffit agored

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.