Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Awyrlun o Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

 

 

Prif switsfwrdd: 01639 862000

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Gwirio ar cleifion - Diweddarwyd 01.09.22

Dylai perthnasau sy'n dymuno gwirio anwyliaid ffonio'r ward yn y lle cyntaf. Mae rhestr o rifau wardiau i'w gweld isod. Sylwch y gall wardiau fod yn arbennig o brysur yn y bore felly mae’n well ffonio yn y prynhawn.

Am ragor o gefnogaeth, cysylltwch â'n timau PALS/PEAS.

Rhifau Cyswllt Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

 • Uned Ddydd Afan Nedd - 01639 862603 neu 862604
 • Awdioleg - 01639 862667
 • Canolfan Geni a Ward Esgor - 01639 862103 neu 862117 (Mae'r ganolfan eni ar gau ar hyn o bryd. Am ragor o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon i'r dudalen we mamolaeth.)
 • Clinig B1 - 01639 862164
 • Colposgopi - 01639 862115
 • Uned Llawdriniaeth Ddydd - 01639 862186
 • Uned Dermatoleg - 01639 862660
 • Clinig Torri Esgyrn - 01639 507331
 • Uned Mân Anafiadau - 01639 862160
 • Uned Niwro-adsefydlu - 01639 862403
 • Adran cleifion allanol - 01639 862705 neu 862106 neu 862237
 • Adran cleifion allanol 2 - 01639 862000 est 49052 neu est 49054
 • Adran Ffisiotherapi - 01639 862043
 • Radioleg - 01639 862133
 • Uned Rhiwmatoleg - 01639 862000 est 48974
 • Sefydliad Ffrwythlondeb Cymru - 01639 862698
 • Ward A - 01639 862173
 • Ward B - 01639 862042 neu 862588
 • Ward C - 01639 862547 neu 862071
 • Ward D - 01639 862633 neu 862199
 • Ward E - 01639 862652 neu 862654
 • Ward F - 01639 862556
 • Ward G - 01639 862520 neu 862521
 • Y Rhosyn (Gofal lliniarol) - 01639 862586

Sylwch:

O 1 Mawrth 2021 mae ysmygu ar dir yr ysbyty yn erbyn y gyfraith

Llun o ymgyrch ysbytai ddi-fwg