Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Cylchlythyrau brechu Bae Abertawe

Llun o ddwylo gyda calon gwyrdd

2022

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer 17eg o Chwefror 2022 yma

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer 4ydd o Chwefror 2022 yma

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer yr 20fed o Ionawr 2022 yma

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer 7fed o Ionawr 2022 yma

2021

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer 2il o Rhagfyr 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer 18 o Tachwedd 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer 4 o Tachwedd 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer 21 o Hydref 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer 7 o Hydref 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer 24 o Medi 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer 7 o Medi 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer 18eg o Awst 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer 9fed o Awst 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer 27ain o Orffennaf 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer 8fed o Orffennaf 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer 23ain o Fehefin 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer 10fed o Fehefin 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer 26ain o Fai 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr ar gyfer 12eg o Fai 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr wythnosol ar gyfer 28ain o Ebrill 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr wythnosol ar gyfer 21ain o Ebrill 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr wythnosol ar gyfer 14eg o Ebrill 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr wythnosol ar gyfer 8fed o Ebrill 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr wythnosol ar gyfer 31ain Mawrth 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr wythnosol ar gyfer 24ain Mawrth 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr wythnosol ar gyfer 17eg Mawrth 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr wythnosol ar gyfer 10fed Mawrth 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr wythnosol ar gyfer 2ail Mawrth 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr wythnosol ar gyfer 23ain Chwefror 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr wythnosol ar gyfer 16eg Chwefror 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr wythnosol ar gyfer 9fed Chwefror 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr wythnosol ar gyfer 2ail Chwefror 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr wythnosol ar gyfer 26ain Ionawr 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr wythnosol ar gyfer 19eg Ionawr 2021 yma

Darllenwch y cylchlythyr wythnosol ar gyfer 12fed Ionawr 2021 yma