Neidio i'r prif gynnwy

Brechlyn COVID-19 yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

Mae llaw gloyw yn dal brechlyn COVID wedi

Y wybodaeth ddiweddaraf am y brechlyn COVID (coronafeirws) yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Tudalen wedi ei diweddaru ddiwethaf: 10.33am ar 05.09.22

Wedi colli dos? Angen cyngor? Angen canslo neu newid eich apwyntiad yn un o'n canolfannau brechu lleol neu fferyllfa gymunedol? Cysylltwch â'n tîm archebu ar 01792 200492 neu 01639 862323 rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Neu e-bostiwch: SBU.COVIDbookingteam@wales.nhs.uk

Hepgor rhestr lleoliadau brechu.

Ewch i'r dudalen hon i gael gwybod beth sy'n digwydd gyda rhaglen atgyfnerthu Covid a brechlyn ffliw yr hydref hwn.

 

Gwybodaeth ar gyfer pobl sy'n cyrraedd o Wcráin

Ewch i'r dudalen hon ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael taflenni brechu a gwybodaeth i'r rhai sy'n cyrraedd o'r Wcráin.

 

Neges bwysig

Cofiwch, os ydych chi’n 18 oed neu’n hŷn neu’n iau na 18 oed ac mewn mwy o berygl o salwch difrifol o ganlyniad i gyflwr meddygol sylfaenol, os ydych chi’n profi’n bositif am Covid rhaid i chi ohirio cael brechiad Covid am o leiaf 28 diwrnod.

Mae’r bwlch yn o leiaf 12 wythnos ar gyfer y rhai dan 18 oed nad ydynt mewn mwy o berygl o salwch difrifol oherwydd Covid.

Cysylltwch â'r tîm archebu ar 01792 200492 / 01639 862323, dydd Llun i ddydd Sadwrn 9am i 5pm, os na allwch wneud eich apwyntiad.

 

Ein Canolfannau Brechu Lleol

Canolfan Gorseinon Centre, Millers Drive, gyferbyn â Aldi, Gorseinon, Abertawe, SA4 4QN.

Canolfan Frechu Leol Canolfan Siopa Aberafan, Uned 30D East Mall, Port Talbot, SA13 1PB.

Wedi'i leoli drws nesaf i B&M, ger mynedfa pont yr afon.

Dilynwch y ddolen hon am gyfarwyddiadau i'r ddau LVC.

 
Cymhwysedd ac amserlenni dosio:

2il dos

Os cawsoch eich dos 1af ychydig yn ôl a heb fynd o gwmpas i gael eich ail, nid oes angen ailddechrau'r cwrs. Dewch i mewn am eich ail ddos cyn gynted â phosibl.

12-17 ddim yn agored i niwed: O leiaf bwlch o 12 wythnos rhwng y 1af a'r 2il dos.

18+: O leiaf bwlch o 8 wythnos rhwng y 1af a'r 2il dos.

Atgyfnerthiad: Rhaid bod bwlch o 13 wythnos neu fwy rhwng 2 il neu 3ydd dos cynradd ac atgyfnerthiad.

 

Yr holl newyddion diweddaraf am y brechlyn Covid a ffliw mewn un lle

Ewch i'r dudalen hon i ddarllen y cylchlythyr brechu diweddaraf.