Neidio i'r prif gynnwy

Gofal digidol

2024

16/05/2024 - Gwobr i staff am ddefnyddio ap i helpu i drin clwyfau yn fwy effeithiol

30/04/2024 - Canolfan Diagnosis Cyflym Arloesol i ehangu ar ôl peilot dwy flynedd llwyddiannus

24/04/2024 - Gall cleifion ddefnyddio dyfeisiau monitro o gartref fel rhan o brosiect peilot

08/03/2024 - Mynd yn ddigidol - cwrdd â'r menywod sy'n helpu i drawsnewid systemau allweddol y bwrdd iechyd

13/02/2024 - Mae profiad y claf yn arwain at system rybuddio newydd i wella ymweliadau ysbyty i bobl â PTSS

31/01/2024 - Mae llwyddiant ap bwyd yn dangos bod gan gleifion archwaeth am fwydlen newydd

10/01/2024 - System sy'n helpu cleifion i adael yr ysbyty ar amser yn ennill gwobr genedlaethol

2023

20/12/2023 - Mae mynd yn ddigidol yn profi saethu yn y fraich ar gyfer canlyniadau profion gwaed

09/11/2023 - Ffrydio llawdriniaethau llawfeddyg Abertawe yn fyw ar ymweliad ag India

03/11/2023 - Mae adrodd straeon cleifion yn ddigidol yn helpu i wella gwasanaethau

02/11/2023 - Addysg ac arweinyddiaeth yn gweld tîm fferylliaeth yn cael ei enwi y gorau yng Nghymru

02/11/2023 - Peiriannau ECG digidol newydd i wella gofal a diogelwch cleifion

31/10/2023 - Cleifion radiotherapi i gofrestru eu hunain gyda chiosg sgrîn gyffwrdd newydd

20/10/2023 - Gweinidog yn ymweld â Bae Abertawe i gael gwybod mwy am ddatblygiadau arloesol digidol

10/10/2023 - Mae tîm arweiniol Treforys yn y DU yn darlledu gweithdrefnau cardiaidd amser go iawn i India

05/10/2023 - Tad a merch Bae Abertawe yn ymuno i achub bywydau trwy greu cwrs diogelwch ar gyfer y DU gyfan

18/09/2023 - Mae staff yn cynhyrchu fideo i hyrwyddo trafodaethau rhoi organau

07/07/2023 - Bae Abertawe yn arwain y ffordd gyda rhagnodi digidol yn cefnogi gofal o ansawdd

27/06/2023 - Mae gwasanaeth newydd yn gweld mwy o gleifion nag erioed yn elwa o wardiau rhithwir

17/02/2023 - Ap bwyd newydd yn rhoi bwydlen fwy a gwell i gleifion

26/01/2023 - Mae Ap yn cysylltu deintyddion ag ymgynghorwyr i gael cyngor a chymorth arbenigol

18/01/2023 - Llwyddiant gwasanaeth lymffoedema yn arwain at gydnabyddiaeth genedlaethol i feddyg Bae Abertawe

09/01/2023 - Gwasanaeth rhyddhau torasgwrn newydd

2022

16/12/2022 - Mae cleifion yn elwa wrth i feddalwedd newydd uno sganwyr meddygaeth niwclear ar draws safleoedd

16/12/2022 - Mae ehangu Porth Cleifion yn rhoi mynediad i fwy o bobl nag erioed at eu cofnodion iechyd

10/05/2022 - Mae ap sganio clwyfau yn galluogi staff i fonitro cynnydd cleifion o bell

22/04/2022 - Mae etifeddiaeth Florence Nightingale yn ysbrydoli nyrs i fynd â diogelwch i'r oes ddigidol

29/03/2022 - Mae wardiau rhithwir yn cynnig gofal ymarferol yn nes at adref
2021

23/11/2021 Prawf i ymchwilio i weld a all AI ragweld canlyniad triniaeth canser y fron

04/11/2021 Syniad enghreifftiol yn symud ymlaen

22/10/2021 Mae technoleg rithwir yn cadw gwasanaeth hanfodol i fynd yn ystod y pandemig

05/10/2021 Mae datrysiad digidol yn arbed oriau wrth lenwi gwaith papur hanfodol

31/08/2021 Mae ysbyty yn llywio ystafell aros rithwir yng ngheir cleifion

29/07/2021 Mae meddygon teulu yn rhoi prognosis cadarnhaol ar gyfer ymgynghoriadau ar-lein

02/07/2021 Siartiau cyffuriau papur wedi'u binnio yn ysbytai Castell-nedd Port Talbot a Singleton

28/06/2021 Mae'r ap yn rhoi meddygon teulu mewn cysylltiad ag ymgynghorwyr ysbyty o fewn eiliadau

22/06/2021 Clinigau rhithwir yn lleihau ymweliadau ysbyty i gleifion ac yn arbed amser clinigwr

10/06/2021 Mae nyrs anabledd dysgu yn defnyddio technoleg i gadw preswylwyr mewn cyswllt

07/06/2021 Porth ar-lein yn gwneud gwahaniaeth mawr i gleifion rhiwmatoleg

24/05/2021 - Mae ysbytai'n derbyn sganiwr MRI newydd

21/05/2021 Cwnsela rhithwir newydd a chefnogaeth i bobl ifanc ym Mae Abertawe

17/05/2021 - Mae canolfan cancr Abertawe yn arweinydd y DU ar gyfer dechneg radiotherapi uwch-dechnoleg

22/04/2021 Dull arloesol o osgoi dderbyniadau i'r ysbyty

 

2020

19/11/2020 Nyrs arbenigol yn sgriptio ffilm fer er mwyn gwella diogelwch inswlin

22/09/2020 Mae gan brosiect straeon digidol rywbeth i ysgrifennu adref amdano

14/09/2020 Gwasanaeth therapi ar-lein yn lansio yng Nghymru

14/09/2020 Mae dros 2,000 o gleifion bellach wedi cofrestru i ddefnyddio Porth Cleifion Bae Abertawe

10/09/2020 Prosiect Straeon Digidol y Bwrdd Iechyd yn unol â diweddglo hapus

24/08/2020 Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu Pride Cymru 2020

10/07/2020 Mae rowndiau rhithwir yn cysylltu ymgynghorwyr â chleifion o bell

12/06/2020 Sêr chwaraeon yn cefnogi galwad rhithwir i bobl ifanc gael ymarfer corff

11/06/2020 Astudiaeth yn edrych ar effaith pandemig ar iechyd meddwl.

01/06/2020 Ysmygwyr yn cael rhith-gymorth i'w helpu i roi'r gorau i ysmygu

21/05/2020 Ap ffôn yn helpu i gadw pobl allan o'r ysbyty

12/05/2020 Rhith-ystafell aros yn Uned Mân Anafiadau

01/05/2020 Mae gwasanaeth gwybodaeth a chymorth Macmillan yn addasu ar gyfer COVID-19

30/04/2020 Apwyntiadau rhithwir yn helpu guro'r cloi-lawr.

10/04/2020 Mae Consultant Connect yn mynd yn fyw mewn dim o dro

2019

06/12/2019 Mae technoleg robotig yn rhyddhau fferyllwyr ysbytai

07/11/2019 Gofal cleifion sy'n ddifrifol wael wedi'i gwella gan dechnoleg wrth erchwyn gwely

26/06/2019 Datrysiad digidol i fod o fudd i gleifion canser

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.