Newyddion Iechyd Bae Abertawe

Nodwch fod y gwaith o gyfieithu ein datganiadau i’r wasg yn mynd yn ei flaen a byddant yn ymddangos yma ym mhen hir a hwyr. Yn y cyfamser, gallwch gael mynediad i’r datganiadau i’r wasg yn y Saesneg yma

Adferiad rhyfeddol ar ôl damwain arswyd
Adferiad rhyfeddol ar ôl damwain arswyd
24/07/19
Adferiad rhyfeddol ar ôl damwain arswyd

Mae'r beiciwr yn canmol y tîm a roddodd ei hwyneb yn ôl at ei gilydd

Arian a roddwyd i'r ysbyty er cof am fab anwylyd
Arian a roddwyd i'r ysbyty er cof am fab anwylyd
23/07/19
Arian a roddwyd i'r ysbyty er cof am fab anwylyd

Mae Tad yn dweud diolch wrth ysbyty i gofio ei fab

Rhodd elusennol Mam a'i ferch
Rhodd elusennol Mam a'i ferch
22/07/19
Rhodd elusennol Mam a'i ferch

Arian a gyflwynwyd i Uned Adlunio'r Fron Treforys

Hysbysiad o gyfarfod bwrdd 25 Gorffennaf
Hysbysiad o gyfarfod bwrdd 25 Gorffennaf
19/07/19
Hysbysiad o gyfarfod bwrdd 25 Gorffennaf
Gwobr fyd-eang am ofal babanod cynamserol
Gwobr fyd-eang am ofal babanod cynamserol
17/07/19
Gwobr fyd-eang am ofal babanod cynamserol

Maent bron wedi dyblu cyfraddau bwydo ar y fron

Diweddariad ar yr Uned Mân Anafiadau, Ysbyty Singleton
Diweddariad ar yr Uned Mân Anafiadau, Ysbyty Singleton
17/07/19
Diweddariad ar yr Uned Mân Anafiadau, Ysbyty Singleton

Y diweddaraf ar gau'r UMA dros dro.

Mae dynion marathon Treforys yn torri recordiau!
Mae dynion marathon Treforys yn torri recordiau!
17/07/19
Mae dynion marathon Treforys yn torri recordiau!

Mae Duo yn helpu i osod Guinness World Record

Ymosodwyd gweithwr Ysbyty Singleton yn ystod lladrad beic modur
Ymosodwyd gweithwr Ysbyty Singleton yn ystod lladrad beic modur
12/07/19
Ymosodwyd gweithwr Ysbyty Singleton yn ystod lladrad beic modur

Cafodd e ei daro, ac dywedwyd wrtho y byddai'n cael ei drywanu

Hysbysiad o'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)
Hysbysiad o'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)
10/07/19
Hysbysiad o'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)

I'w gynnal ar 23ain Gorffennaf.

Trefniadau newydd yn dilyn ymddeoliad Andrew Davies, Cadeirydd y Bwrdd Iechyd
Trefniadau newydd yn dilyn ymddeoliad Andrew Davies, Cadeirydd y Bwrdd Iechyd
04/07/19
Trefniadau newydd yn dilyn ymddeoliad Andrew Davies, Cadeirydd y Bwrdd Iechyd
Mae cam cyntaf uwchraddio prif floc Singleton yn dechrau'r mis hwn
Mae cam cyntaf uwchraddio prif floc Singleton yn dechrau'r mis hwn
04/07/19
Mae cam cyntaf uwchraddio prif floc Singleton yn dechrau'r mis hwn

Cladin ochr i’w dynnu ymaith am gost o £400,000

Datrysiad digidol i fod o fudd i gleifion canser
Datrysiad digidol i fod o fudd i gleifion canser
26/06/19
Datrysiad digidol i fod o fudd i gleifion canser

Mae technoleg arloesol yn cael ei datblygu

Lleihau gorddefnyddio gwrthfiotigau yn Ysbyty Treforys
Lleihau gorddefnyddio gwrthfiotigau yn Ysbyty Treforys
19/06/19
Lleihau gorddefnyddio gwrthfiotigau yn Ysbyty Treforys

Treforys yn ymuno â rhaglen ARK-Hospital ledled y DU

Mae DJ diolchgar yn chwarae eto am ei driniaeth achub bywyd
Mae DJ diolchgar yn chwarae eto am ei driniaeth achub bywyd
14/06/19
Mae DJ diolchgar yn chwarae eto am ei driniaeth achub bywyd

Adran wroleg Bae Abertawe yn derbyn £4,200

Mae practis deintyddol newydd y GIG yn agor ym Mhort Talbot
Mae practis deintyddol newydd y GIG yn agor ym Mhort Talbot
18/06/19
Mae deintyddfa GIG newydd yn agor ym Mhort Talbot

Mae practis deintyddol newydd yn agor ym Mhort Talbot gyda SBUHB yn helpu

Gwasanaeth Lles Plant a Theulu yn helpu rhieni i ymdopi
Gwasanaeth Lles Plant a Theulu yn helpu rhieni i ymdopi
14/06/19
Gwasanaeth Lles Plant a Theulu yn helpu rhieni i ymdopi

Mae cannoedd o rieni pryderus bellach yn cael eu helpu trwy wasanaeth newydd 'uwch-nani'.

Cymorth i ofalwyr ifanc Abertawe
Cymorth i ofalwyr ifanc Abertawe
11/06/19
Cymorth i ofalwyr ifanc Abertawe

YMCA Abertawe yn gweithio gyda Chlwstwr Cwmtawe

Staff ward dewr a wnaeth sicrhau diogelwch cleifion yn ystod tân difrodus wedi derbyn gwobr annisgwyl
Staff ward dewr a wnaeth sicrhau diogelwch cleifion yn ystod tân difrodus wedi derbyn gwobr annisgwyl
07/06/19
Staff ward dewr a wnaeth sicrhau diogelwch cleifion yn ystod tân difrodus wedi derbyn gwobr annisgwyl

Cymeradwywyd eu dewrder

Hysbysiad o gyfarfod bwrdd 29 Mai
Hysbysiad o gyfarfod bwrdd 29 Mai
20/05/19
Hysbysiad o gyfarfod bwrdd 29 Mai