Neidio i'r prif gynnwy

Radiotherapi

Ynglŷn â radiotherapi

Mae radiotherapi yn weithdrefn arbenigol iawn sy'n defnyddio pelydrau-X egni uchel i drin tiwmorau a allai fod yn ganseraidd neu beidio.

Mae radiotherapi'n gweithio trwy niweidio celloedd yn yr ardal rydyn ni'n ei thrin, gan sicrhau nad ydyn nhw'n tyfu ymhellach. Mae celloedd arferol yn cael eu difrodi yn y broses ond mae ganddyn nhw'r gallu i wella. Mae triniaeth yn cael ei darparu gan beiriannau o'r enw Cyflymyddion Llinol (Linacs) ac mae'n broses ddi-boen.

Mae Canolfan Radiotherapi Ysbyty Singleton yn cynnwys adrannau cynllunio a thriniaeth - ffiseg feddygol.   Mae gennym y gallu i drin 135 o gleifion y dydd a mwy na 2000 o gleifion yn flynyddol.

Mae'r adran driniaeth yn cynnwys sganiwr CT turio o'r radd flaenaf, efelychydd a 4 Cyflymydd Llinol Elekta (Lin A, Lin B, Lin C) ac mae un ohonynt yn beiriant Synergedd Elekta newydd (Lin D).

Gelwir y staff sy'n perfformio'r sganiau ac yn cyflwyno'r driniaeth yn Radiograffwyr. Mae radiograffwyr dynion a menywod yn gweithio yn yr adran radiotherapi yn ogystal â radiograffwyr myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd.

Ynglŷn â'n hadran

Mae'r adran radiotherapi wedi'i lleoli yn y brif uned cleifion allanol oncoleg yng nghefn prif adeilad yr ysbyty.

Bydd hyd at 50% o gleifion canser yn cael radiotherapi fel rhan o'u triniaeth canser naill ai gyda chemotherapi neu hebddo.