Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Canser Macmillan

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Canser Macmillan ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cynnig gwybodaeth ymarferol gyfrinachol a chymorth emosiynol i bobl sy'n byw gyda chanser a'u hanwyliaid.

Cysylltwch â: Lynne Adlam- Cydlynydd Gwybodaeth a Chymorth Canser Macmillan ar 07891 165215 neu Lynne.adlam@wales.nhs.uk - (Ar gael o ddydd Llun i ddydd Mercher, 8am - 4pm)

Sylwch: Ni ddylech ffonio’r rhif hwn os ydych yn sâl a/neu’n pryderu bod gennych y Coronafeirws. Ni fydd gan ein cydlynydd fynediad at eich cofnodion meddygol nac yn gallu rhoi cyngor meddygol.

Fel arall, i gael gwybodaeth a chymorth canser, ffoniwch Linell Gymorth Macmillan am ddim 7 diwrnod yr wythnos ar 0808 808 00 00 rhwng 8am-8pm.