Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Canser Macmillan

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Canser Macmillan ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cynnig gwybodaeth ymarferol gyfrinachol a chymorth emosiynol i bobl sy'n byw gyda chanser a'u hanwyliaid.

Cysylltwch â: Lynne Adlam- Cydlynydd Gwybodaeth a Chymorth Canser Macmillan ar 07891 165215 neu Lynne.adlam@wales.nhs.uk - (Ar gael o ddydd Llun i ddydd Mercher, 8am - 4pm)

Sylwch: Ni ddylech ffonio’r rhif hwn os ydych yn sâl a/neu’n pryderu bod gennych y Coronafeirws. Ni fydd gan ein cydlynydd fynediad at eich cofnodion meddygol nac yn gallu rhoi cyngor meddygol.

Fel arall, i gael gwybodaeth a chymorth canser, ffoniwch Linell Gymorth Macmillan am ddim 7 diwrnod yr wythnos ar 0808 808 00 00 rhwng 8am-8pm.