Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Galw yn ôl Canser Tenovus

Sut rydyn ni'n helpu

Os ydych chi newydd gael eich diagnosio, mae gwasanaeth Galw yn ôl Canser am ddim Tenovus yn golygu y bydd tîm ymroddedig o nyrsys yn eich cefnogi gyda galwadau rheolaidd trwy gydol eich diagnosis, eich triniaeth a thu hwnt.

Os ydych chi'n cael cemotherapi, radiotherapi, therapi hormonau, llawfeddygaeth neu unrhyw driniaeth ganser arall ar hyn o bryd ac yn teimlo y byddech chi'n elwa o gefnogaeth nyrs bwrpasol, gallwn ni helpu.

Yn syml, gallwch chi gyfeirio'ch hun at y gwasanaeth hwn trwy ffonio ein Llinell Gymorth am ddim

0808 808 1010

Gallwch hefyd drafod hyn gyda'ch Canolfan driniaeth os hoffech ddarganfod mwy.

 

Mae Tenovus hefyd yn darparu cyngor budd-daliadau ac mae aelod ymroddedig o'r tîm wedi'i leoli yn Uned Diwrnod Cemotherapi Singleton un diwrnod yr wythnos. Gallwch hefyd ddefnyddio'r rhif uchod i ddarganfod mwy am wasanaethau eraill y mae Tenovus yn eu cynnig.