Neidio i'r prif gynnwy

Cyfeiriadur Gwasanaethau Gwybodaeth a Chefnogaeth Canser: COVID-19

Isod, rydym wedi coladu rhifau ffôn, cyfeiriadau e-bost a gwefannau sawl elusen a sefydliad canser yn y DU a allai gynnig cyngor mwy penodol ar ganserau a COVID-19. Mae'r wybodaeth hon yn gywir ym mis Ebrill 2020.

Action Bladder Cancer UK

Aplastic Anaemia Trust

Bladder and Bowel Community

Blood Cancer UK

Bone Cancer Research Trust

The Bracken Trust

The Brain Tumour Charity

Breast Cancer Haven

Breast Cancer Now 

Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr

British Liver Trust

British Lung Foundation

Carers UK 

Cancer Information and Support Services 

  • Llinell gymorth Abertawe: 01792 655025 (9 am – 4pm, yn ystod yr wythnos)
  • Llinell gymorth Castell-nedd: 01639 642333 (2 pm – 4pm, yn ystod yr wythnos)
  • E-bost: help@cancersupport.wales

Cancer Research UK 

Cancer Research Wales 

Cancer Support UK 

Clic Sargent

Jo's Cervical Cancer Trust 

Kids Cancer Charity 

LATCH

Leukaemia Care

Macmillan Cancer Care 

Gwasanaeth Gwybodaeth a Chefnogaeth Canser Macmillan (Bae Abertawe)

  • Ysbyty Morriston - ar gael o ddydd Llun i ddydd Mercher 01792 702222 est. 33544 neu symudol: 07891165215
  • Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ac Ysbyty Singleton yn ystod yr wythnos 01792 205666 est. 38055 neu symudol: 07971 549779

Maggie's Center

Marie Curie

Mesothelioma UK

Myeloma UK

Neuroendocrine Cancer UK - (Sefydliad Cleifion NET gynt)

Oesophageal Patients Association

Pancreatic Cancer UK

Prostate Cancer UK

Sefydliad Canser yr Ysgyfaint Roy Castle

Samariaid Abertawe

Sarcoma UK

Canolfan Gofalwyr Abertawe

Mind - Abertawe

Tackle Prostate Cancer 

Target Ovarian Cancer

Teenage Cancer Trust 

Tenovus Cancer Care 

West Wales Prostate Cancer Support Group

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.