Neidio i'r prif gynnwy

Uned dydd haematoleg

Ynglŷn â'n huned

Mae'r uned dydd haematoleg wedi'i seilio ar ward 11 ac mae'n darparu gwasanaeth cynhwysfawr i gleifion ag amrywiaeth o gyflyrau sy'n gysylltiedig â gwaed.

Mae'n cynnwys 16 gorsaf unigol lle mae cleifion yn derbyn eu triniaeth haematoleg mewn lleoliad diogel a chyffyrddus.

Bydd y math o driniaeth y mae cleifion yn ei derbyn yn dibynnu ar eu cyflwr unigol. Mae'r triniaethau'n cynnwys cemotherapi, cynhyrchion gwaed, triniaethau haematolegol eraill ynghyd â gweithdrefnau ymchwilio i gynorthwyo i ddiagnosio cyflyrau haematolegol.

Mae'r uned trawsblannu mêr esgyrn hefyd wedi'i seilio ar ward 11 ac mae ganddo gysylltiad agos â'r uned diwrnod haematoleg.

Mae'n ardal â dwy wely gyda chyfleusterau en-suite a llif aer laminar (system llif aer sy'n helpu i atal haint). Mae hon yn uned hunangynhwysol ar gyfer trawsblaniadau mêr esgyrn awtologaidd, mae cleifion yn cael eu nyrsio ar sail 1: 1 neu 1: 2 i sicrhau eu bod yn derbyn y lefel o ofal sy'n ofynnol i symud ymlaen trwy'r profiad trawsblannu.