Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Ward 12

Ynglŷn â ward 12

Mae Ward 12 yn ward cleifion mewnol gyda 30 gwely yn Ysbyty Singleton ar gyfer cleifion oncoleg ac haematoleg.

Mae gan y ward dîm o nyrsys, meddygon a therapyddion profiadol sy'n darparu triniaethau, yn rheoli sgîl-effeithiau, yn rheoli symptomau ac yn cynnig cefnogaeth i gleifion sydd angen arhosiad yn yr ysbyty.

Fe ailagorodd ym mis Ionawr 2020 yn dilyn adnewyddiad helaeth, a ddigwyddodd ar ôl tân ym mis Mawrth 2019.

Ewch i'r dudalen hon i ddarllen stori newyddion fanwl a gwylio fideo am adnewyddiad Ward 12.