Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Dolenni Defnyddiol

Dolenni Defnyddiol ar gyfer gefnogaeth bellach

Gwasanaethau Gwybodaeth a Chefnogaeth Canser (CISS)

Mae CISS yn darparu ymweliadau cefnogol rhwng ysbytai, y cartref a'r gweithle ar gais, cwnsela a llinell gymorth ffôn.

Infoengine

Wedi'i ddarparu gan Gyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe (SCVS), InfoEngine yw'r cyfeirlyfr ar-lein o wasanaethau'r Trydydd Sector (gwirfoddol / cymunedol), sydd bellach yn cynnwys Cymru gyfan. Gallwch chwilio am wasanaethau sy'n berthnasol i'ch mater.

Sefydliad yr Hen Felin

Yn darparu cefnogaeth gorfforol ac emosiynol i bobl â chanser. Maent yn cynnig ystod o therapïau cyflenwol yn rhad ac am ddim yn ogystal â digwyddiadau, cyrsiau a boreau coffi.

Cymorth Canser Macmillan

Mae'n darparu cyngor a chefnogaeth i bobl sy'n byw gyda chanser a'u teuluoedd. Mae Macmillan yn rhedeg llinell gymorth a gall helpu gyda'r costau ychwanegol y gall canser eu hachosi.

Maggie's

Mae gan Maggie's ganolfan yn Ysbyty Singleton, sy'n darparu cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol.

 

Sylwch: Ni ellir dal y bwrdd iechyd yn gyfrifol am gywirdeb y wybodaeth a gedwir ar wefannau allanol. Hefyd, nid oes fersiwn Gymraeg ar gyfer pob un o'r tudalennau trydydd parti yma.