Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Gwasanaeth Maeth A Dieteteg

Nod y gwasanaeth maeth a dieteteg yw gwella maeth cyffredinol pobl leol trwy ddarparu cyngor arbenigol yn y gymuned, gan ganiatáu i gleifion dderbyn gofal gartref, a lleihau derbyniadau i'r ysbyty.

Cynhelir asesiad deietegol cychwynnol a datblygir cynllun triniaeth.

Gofynnir am bresgripsiynau ar fwydydd arbenigol a chynhyrchion dietegol yn ôl y gofyn.

Yn ogystal â rhoi mewnbwn i gleientiaid unigol, mae'r adran ddeieteg yn darparu cyngor a hyfforddiant i aelodau eraill o'r tîm, i'w galluogi i sgrinio cleientiaid am ddiffyg maeth, darparu cyngor llinell gyntaf a nodi'r rhai sydd angen atgyfeiriad dietetig.