Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Maeth A Dieteteg

Mae maetheg yn chwarae rôl allweddol yn yr atal a thriniaeth o amrywiaeth eang o gyflyrau iechyd. Mae ein hadran yn gweithio â chleifion ysbyty, y cyhoedd cyffredinol ehangach a gweithwyr proffesiynol iechyd eraill a sefydliadau i hybu iechyd a lles.

Mae ein tîm yn cynnwys dietegwyr, nyrsys maeth, maethegwyr a staff cymorth gydag amrywiaeth eang iawn o brofiadau ac arbenigedd clinigol. Rydym yn gallu asesu a thrin materion deietegol o blant ac oedolion mewn iechyd a chlefyd. Rydym yn trefnu a rheoli cymorth maeth artiffisial ar gyfer cleifion pan fo angen yn yr ysbyty ac yn y gymuned.

Mae ein staff yn gweithio fel rhan o dimau aml proffesiynol sydd yn darparu gwasanaethau sy'n seiliedig ar ysbyty a chymuned gan gynnwys ymgynghoriadau cleifion allanol, gwaith ward, addysg a hyfforddiant o staff a chleifion. Rydym yn darparu rhaglenni grwpiau addysg ar gyfer cyflyrau cronig fel diabetes, adsefydlu cardiaidd, rheoli pwysau ac mae ein tîm Sgiliau Maeth am Oes yn gweithio o fewn mentrau iechyd cyhoeddus i hyrwyddo bwyta'n iach yn ein poblogaeth leol.

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.