Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Diabetes

Gwybodaeth a chyngor COVID-19 i bobl â diabetes

Mae'r tîm diabetes wedi coladu sawl taflen gyngor a thaflenni ffeithiau ar gyfer pobl â diabetes.

Cafodd yr adnoddau hyn eu creu gan sefydliadau y tu allan i GIG Cymru ac felly nid ydynt ar gael yn Gymraeg.

Bydd y dolenni isod yn agor ffeiliau PDF gyda gwybodaeth ar reoli eich iechyd, diwrnodau salwch ac arwahanrwydd:

Bydd y dolenni canlynol yn agor PDFs gyda chyngor ar ddiabetes ac iechyd meddwl: