Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Cymunedol Bledren a Choluddyn Iach

Mae problemau ymataliaeth (pledren a / neu'r coluddyn) yn effeithio ar bobl o bob oed ac mae'n un o'r problemau mwyaf diflas ac annymunol y gallwch chi ei ddioddef.

Gall achosi teimladau o embaras, unigedd a hyd yn oed cywilydd. O ganlyniad i'r teimladau hyn mae llawer yn aml yn ceisio cuddio'r broblem ac yn ceisio ymdopi ar eu pen eu hunain, yn poeni am geisio cymorth ac yn ofni cywilydd pellach.

Nid oes rhaid i fod yn anymataliol arwain at anghysur ac embaras. Mewn llawer o achosion, gellir ei wella'n llwyr a lle nad yw hyn yn bosibl, gellir ei reoli'n effeithiol i'ch helpu i fyw bywyd cyflawn arferol.

Mae gennym dîm arbenigol o weithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd â phrofiad o asesu, trin a rheoli problemau ymataliaeth i bobl yn yr ysbyty ac yn y gymuned.

Mae eich tîm ymataliaeth lleol yn gallu rhoi cymorth, cyngor a chefnogaeth gyfrinachol i chi gydag unrhyw bryderon sydd gennych am broblemau'r bledren a / neu'r coluddyn.