Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Gwasanaeth a chyngor tynnu cwyr clust

Mae tynnu cwyr ar gael ar hyn o bryd trwy'r gwasanaeth awdioleg gofal sylfaenol i gleifion o'r meddygfeydd canlynol:

  • Clwstwr Afan : Practis Grŵp Afan Valley, Practis a Reolir SBU HB (Canolfan Iechyd Cwmavon a Cymmer), Canolfan Feddygol Fairfield, Meddygfa'r Brenin, Meddygfa Mount, Meddygfa Glan yr Afon, Canolfan Iechyd Cwmavon (Dr R Penney), Practis Meddygol Rosedale
  • Clwstwr Castell-nedd: Canolfan Iechyd Ferry Briton, Canolfan Iechyd Ffordd Dyfed, Canolfan Feddygol Skewen, Meddygfa Gerddi Victoria, Canolfan Gofal Sylfaenol Alfred Street, Meddygfa y Castell, Canolfan Feddygol y Tabernacl, Practis Meddygol Waterside
  • Clwstwr Cwmtawe: Grŵp Meddygol Cwmtawe (gan gynnwys meddygfeydd Clydach, Crwys Newydd a Heol Sway), Meddygfa Strawberry Place, Meddygfa Llansamlet
  • Clwstwr y Cymoedd Uchaf: Partneriaeth Amman Tawe, Canolfan Gofal Sylfaenol Cwm Dulais, Canolfan Gofal Sylfaenol Pontardawe, Practis Dyffryn Castell-nedd
  • Clwstwr Llwchwr : Grŵp Practis Aber (gan gynnwys Canolfan Feddygol Gowerton, Meddygfa Penclawdd a Meddygfa Penybryn), Meddygfa Princess Street, Meddygfa Talybont, Meddygfa Ty'r Felin

Gall cleifion sydd wedi'u cofrestru gyda'r meddygfeydd hyn wneud apwyntiad trwy gysylltu â'u meddygfa.

Beth yw Microsugno?

Os ydych wedi ceisio hunanreoli cwyr clust ac nad yw'r cwyr yn dod allan ar ei ben ei hun, efallai y bydd angen i chi dynnu'r cwyr trwy ficrosugno. Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol (NICE) yn argymell microsugno fel y ffordd orau o dynnu cwyr. Mae'n cynnwys tiwb bach a ddefnyddir i sugno unrhyw gwyr yn eich clust. Fe'ch cynghorir i ddefnyddio olew olewydd cyn microsugno i wneud y cwyr yn haws i'w dynnu.

Sut mae Microsuction yn teimlo?

Gall microsugno fod yn swnllyd ac weithiau gallwch deimlo a chlywed y cwyr yn cael ei dynnu o'ch clust. Os byddwch chi'n profi unrhyw anghysur, gallwch ofyn am stopio unrhyw bryd. Os oes gennych unrhyw bryderon, siaradwch â'r awdiolegydd cyn y weithdrefn.

Ar ôl tynnu'r cwyr, gall eich clustiau deimlo'n wahanol. Gall eich clyw ymddangos yn well neu efallai y byddwch yn sylwi ar ostyngiad dros dro yn eich clyw. Gall tinitws gael ei waethygu dros dro hefyd ond dylai hyn setlo ymhen ychydig ddyddiau. Mae rhai pobl yn profi pendro ond mae hyn yn anghyffredin. Os byddwch yn sylwi ar unrhyw broblemau, dychwelwch at yr awdiolegydd am gyngor pellach.

Yn anffodus, nid yw'r gwasanaeth awdioleg yn yr ysbyty yn gallu tynnu cwyr.

Mae diferion a chwistrelli i gynorthwyo hunanreolaeth cwyr clust ar gael mewn archfarchnadoedd a fferyllfeydd lleol.

Ewch i'r dudalen hon i gael cyngor manwl ar hunanreoli cwyr clust.