Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Swyddi a Gwirfoddoli

Credwn mai staff yw ein hased gorau ac rydym am i chi fod yn hapus ac yn hyderus ynghylch dechrau eich gyrfa yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.
 
Rydym yn cynnal diwrnodau agored recriwtio yn rheolaidd felly cadwch lygad ar ein cyfrifon Facebook a Twitter am y manylion diweddaraf. Fel arfer byddwn yn cynnal cyfweliadau ar y diwrnod, a bydd y cyfuniad canlynol o ddogfennau yn ddigonol i dalu am wiriadau DBS a hunaniaeth:
 
Pasbort dilys cyfredol; cerdyn-llun cyfredol y DU; datganiad banc * neu ddatganiad treth cyngor * neu lythyr gan Cyllid a Thollau  Ei Mawrhydi (HMRC) neu Yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) dyddiedig o fewn y 12 mis diwethaf. Enwau a manylion cyswllt ar gyfer geirda. * Nid yw datganiadau ar-lein wedi'u hargraffu yn dderbyniol.
 
Bydd angen i chi gyflenwi canolwyr e-bost i gyfrif ameich dwy flynedd ddiwethaf o gyflogaeth neu gyfnod addysg, a dylai hyn gynnwys eich cyflogwr neu diwtor / mentor diweddaraf.
 
 
Sylwer, ar hyn o bryd, nid yw Trac Jobs ar gael yn Gymraeg.