Neidio i'r prif gynnwy

Recriwtio Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd

Rydym yn chwilio am bobl ofalgar a thosturiol i ddod yn weithwyr cymorth gofal iechyd, gan helpu i ofalu amdanynt ar ein wardiau. A allech chi fod yn un ohonyn nhw?

Parch. Tosturi. Empathi. Dyma rai o'r rhinweddau sydd eu hangen ar gyfer rôl heriol ond gwerth chweil mewn gofal iechyd.

Mae helpu i ofalu am bobl pan fydd ei angen arnynt fwyaf yn brofiad gwerth chweil na fyddwch yn dod o hyd iddo mewn llawer o yrfaoedd. Dechreuwch eich gyrfa ym maes gofal iechyd trwom ni, a gadewch inni eich helpu chi i dyfu.

Ewch yma i ddarganfod mwy a gwneud cais ar-lein .

Gallwch hefyd e-bostio: SBU.ResourcingTeam@wales.nhs.uk i ddarganfod mwy, neu gofrestru diddordeb.

Hefyd, os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Weithiwr Cymorth Gofal Iechyd ond nad oes gennych unrhyw brofiad gofal ar hyn o bryd, neu Gymhwyster L2 mewn Gofal Iechyd, efallai yr hoffech archwilio ein llwybr dan hyfforddiant sy'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Am ragor o wybodaeth, neu i gofrestru'ch diddordeb, e-bostiwch SBU.Apprenticeships@wales.nhs.uk

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.