Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Recriwtio Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd

Rydym yn chwilio am bobl ofalgar a thosturiol i ddod yn weithwyr cymorth gofal iechyd, gan helpu i ofalu amdanynt ar ein wardiau. A allech chi fod yn un ohonyn nhw?

Parch. Tosturi. Empathi. Dyma rai o'r rhinweddau sydd eu hangen ar gyfer rôl heriol ond gwerth chweil mewn gofal iechyd.

Mae helpu i ofalu am bobl pan fydd ei angen arnynt fwyaf yn brofiad gwerth chweil na fyddwch yn dod o hyd iddo mewn llawer o yrfaoedd. Dechreuwch eich gyrfa ym maes gofal iechyd trwom ni, a gadewch inni eich helpu chi i dyfu.

Ewch yma i ddarganfod mwy a gwneud cais ar-lein .

Gallwch hefyd e-bostio: SBU.ResourcingTeam@wales.nhs.uk i ddarganfod mwy, neu gofrestru diddordeb.

Hefyd, os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Weithiwr Cymorth Gofal Iechyd ond nad oes gennych unrhyw brofiad gofal ar hyn o bryd, neu Gymhwyster L2 mewn Gofal Iechyd, efallai yr hoffech archwilio ein llwybr dan hyfforddiant sy'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Am ragor o wybodaeth, neu i gofrestru'ch diddordeb, e-bostiwch SBU.Apprenticeships@wales.nhs.uk