Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion brechlyn COVID

15/07/21
Rhybuddiodd oedolion ifanc am risg hir Covid os na fyddant yn cael eu brechu

Mae cael dau ddos o frechu Covid-19 yn un o'r ffyrdd gorau o amddiffyn eich hun rhag Covid-19 - a phrofi symptomau tymor hir (a elwir yn Covid hir).

12/07/21
Tarodd carreg filltir dos hanner miliwn
Collage o staff brechu y Bae
Collage o staff brechu y Bae

O brynhawn Dydd Llun Gorffennaf 12fed, 2021, mae 500,871 dos o frechlyn Covid - dosau cyntaf ac ail - wedi cael eu rhoi i bobl gymwys sy'n byw yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

05/07/21
Gweithiwr GIG lleol a gollodd gyfeillion i Covid yn cefnogi ymgyrch frechu

Mae gweithiwr o Ysbyty Singleton wedi gofyn am gymorth ei chydweithwyr i ddweud wrth bobl o gymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol (BAME) am bwysigrwydd derbyn brechlyn Covid-19.

01/07/21
Rhaglen atgyfnerthu brechlyn covid

Ymateb i'r cyngor dros dro gan y JCVI ar raglen atgyfnerthu'r hydref.

22/06/21
"Peidiwch â gostwng y bêl arnom ni nawr - mynnwch eich brechlyn!"

“Mae'n bryd i bobl sydd heb eu brechu ddod ymlaen am eu dos cyntaf ac i'r rhai sydd wedi cael eu dos cyntaf sicrhau eu bod yn cael eu hail. "

19/05/21
Mae clinig arbennig yn brechu'r rhai sydd mewn perygl o gael ymateb prin

Mae gwasanaeth Ysbyty Treforys unwaith yr wythnos eisoes wedi rhoi dosau cyntaf ac ail i dua 40 o bobl.

13/05/21
Mae gwirfoddolwyr Abertawe yn camu ymlaen ar gyfer treial brechlyn Covid

Nhw oedd y cyntaf yn Ewrop i gofrestru ar gyfer astudiaeth Medicago

06/05/21
Mae brechiadau yn chwistrellu bywyd newydd i Sied Dynion Cwm Abertawe

Ni all aelodau Sied Dynion Clydach siarad yn ddigon uchel am raglen frechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe am eu helpu i ailafael yn eu dishgled wythnosol a'u sgyrsiau

07/05/21
Slotiau brechlyn Pfizer ychwanegol ar gael y penwythnos hwn

Mae'n ymateb i argymhelliad diweddaraf JCVI ynghylch brechlyn Rhydychen-AstraZeneca.

28/04/21
Mae babi cyntaf hanesyddol y GIG yn diolch am oes o ofal

Mae mam-gu o Abertawe a oedd y babi cyntaf a anwyd o dan y GIG fwy na 70 mlynedd yn ôl wedi diolch i'w staff am barhau i ddarparu gwasanaeth rhagorol ar ôl derbyn ei brechiadau Covid

23/04/21
Llwyddiant ar gyfer cynlluniau peilot brechlyn arloesol

Mae bron 2,000 o bobl wedi cael eu brechu a fyddai fel arall wedi colli allan.

31/03/21
Mae fferyllfeydd yn dechrau rhoi brechiadau Covid
Llun o fferyllfeydd yn Abertawe sydd yn dechrau brechiadau Covid
Llun o fferyllfeydd yn Abertawe sydd yn dechrau brechiadau Covid

Mae dau fferyllfa yn Abertawe wedi dechrau rhoi brechiadau Covid heddiw o dan gynllun peilot. Bydd y trydydd yn cychwyn y penwythnos hwn.

30/03/21
Mae cyfradd DNA brechlyn yn cwympo - ond yn dal yn uwch na'r cyfartaledd

Diweddariad ar apwyntiadau brechu a gollwyd yn ein Canolfannau Brechu Torfol.

15/03/21
Mae'r seren Hollywood Michael Sheen yn benthyg ei lais i fideo brechlyn
Llun o Coronavirus a tweet Michael Sheen yn trafod y fideo
Llun o Coronavirus a tweet Michael Sheen yn trafod y fideo

Mae'r seren Hollywood, Michael Sheen, wedi benthyg ei lais i animeiddiad GIG newydd a grëwyd i frwydro yn erbyn teimlad brechlyn gwrth-Covid.

12/03/21
Mae immbulance yn ymweld â Mosg Abertawe
Llun o
Llun o

Defnyddiwyd syniad arloesol i helpu i fynd i'r afael â chyfraddau is o frechu COVID mewn cymunedau du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME).

10/03/21
Mae chwiorydd ar rheng flaen gofal sylfaenol yn galw ar gymuned BAME i ymgymryd â COVID -19 cynnig brechlyn

Mae dwy chwaer, sydd wedi bod ar y rheng flaen gofal cymunedol sylfaenol yn ystod pandemig COVID-19, yn galw ar gyd-aelodau o'r gymuned ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) i gael eu brechu.

02/03/21
Mae pobl ar ddialysis yn cael brechlyn Covid yn yr amser record
Cyril Phillips gyda
Cyril Phillips gyda

Sicrwydd o'r diwedd, ar ôl misoedd o fyw mewn ofn

25/02/21
Brechlynnau cyntaf yn cael eu rhoi mewn yr Immbulance

Linda Sanders, chwe deg chwech oed, oedd y person cyntaf i dderbyn pigiad mewn clinig brechu newydd ar olwynion.

04/02/21
Bydd syniad nofel yn hybu mynediad i frechlyn

Mae pennod newydd yn cael ei hysgrifennu yn stori'r frwydr yn erbyn Covid gyda datblygiad cyn lyfrgell symudol yn glinig brechu ar olwynion.

29/01/21
Rydyn ni hanner ffordd yno - 44,480 bobl wedi'i brechu

Mae hanner y rhai sydd fwyaf mewn perygl o farw o Covid yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot wedi derbyn eu dos cyntaf o'r brechlyn.