Neidio i'r prif gynnwy

Tarodd carreg filltir dos hanner miliwn

Collage o staff brechu y Bae

Eithriadol, gwefreiddiol, balch, medrus, gwerth chweil, dwys, blinedig a newid bywyd.

Dyma sut mae aelodau o'n tîm brechu wedi disgrifio eu teimladau wrth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe daro'r garreg filltir dos hanner miliwn.

O brynhawn Llun Gorffennaf 12fed, 2021, mae 500,871 dos o frechlyn Covid - dosau cyntaf ac ail - wedi cael eu rhoi i bobl gymwys sy'n byw yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Dywedodd Louise Platt, Pennaeth Gweithrediadau’r rhaglen frechu ym Mae Abertawe: “O'r dos cyntaf a roddwyd ar Ragfyr 8fed, 2020 i'r 500,000fed dos Ddydd Sadwrn, Gorffennaf 10 fed 2021, mae pob aelod o'r tîm wedi dangos ymrwymiad, gwytnwch rhagorol. a phroffesiynoldeb yn wyneb her iechyd a logistaidd ddigynsail.

“Mae mwy eto i’w wneud. Rydym yn parhau i gynllunio ar gyfer ystod o bosibiliadau rhaglenni atgyfnerthu a byddwn yn gallu dweud mwy yn ddiweddarach yr haf hwn unwaith y bydd gweinidogion yn gwneud y penderfyniadau terfynol.

“Ond am y tro dylen ni ddefnyddio’r garreg filltir hon fel cyfle i fyfyrio ar y rhan rydyn ni wedi’i chwarae yn yr hyn yw rhaglen frechu fwyaf erioed y GIG. Hoffwn ddiolch i bawb sy'n ymwneud â chyflwyno'r rhaglen hon. "

Ychwanegodd: “Rhaid i ni bwysleisio hefyd bod ein drws yn dal ar agor, felly os nad ydych chi wedi cael eich brechiad cyntaf eto am ba bynnag reswm, gallwch chi fynychu ein sesiynau galw heibio dros y tri phenwythnos nesaf.”

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i gael yr amserlen sesiynau galw heibio.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.