Neidio i'r prif gynnwy

Tîm brechu yn myfyrio ar y berthynas hapus â lleoliad y briodas

Ar ôl rhoi mwy na 150,000 o frechiadau Covid, dros y flwyddyn ddiwethaf, yn y lleoliad priodas prydferth ar dir Parc Margam, mae’r tîm ar fin symud i leoliad newydd yng Nghanolfan Siopa Aberafan.

Bydd y newid o leoliad yn caniatáu i'r Orendy ddychwelyd i'w ddefnydd blaenorol fel lleoliad priodi sydd a galw mawr amdano.

Inside Margam Mae'r paratoadau ar gyfer y ganolfan frechu newydd yn dal i gael eu cwblhau ond hyd nes y bydd yn barod mae cartref dros dro wedi'i ddarganfod yn Theatr y Dywysoges Frenhinol, sydd hefyd yng nghanol y dref.

Wrth ddiolch i bawb am eu cydweithrediad, dywedodd James Ruggiero, Pennaeth Cynorthwyol Cynllunio Gweithredol y bwrdd iechyd ar gyfer rhaglen frechu Covid-19: “Mae Orendy Margam wedi bod yn lleoliad gwych i helpu i gyflwyno’r rhaglen frechu ym Mae Abertawe.

“Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot a Pharc Margam wedi gwneud i’r staff ar y safle deimlo’n gartrefol ac wedi gwneud popeth y gallant i’n cefnogi i ddarparu gwasanaeth llyfn ac effeithlon ar y safle hwn.

“Mae’r Orendy bellach yn cael ei adnewyddu er mwyn iddynt allu dychwelyd i fusnes fel arfer i ddarparu priodasau ac achlysuron.

“Rydym wedi symud ymlaen i’n canolfan dros dro yn y Theatr y Dywysoges Frenhinol tra bod gwaith ar safle newydd yng Nghanolfan Siopa Aberafan wedi’i gwblhau.

“Mae’r cyngor wedi bod, ac yn parhau i fod, yn hynod gefnogol i’r rhaglen frechu ac mae’r bwrdd iechyd yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth.”

Dywedodd arweinydd clinigol Margam MVC, Rebecca Maus: “Rwy’n falch iawn o’r tîm anhygoel o staff yr oeddwn yn ddigon ffodus i weithio gyda nhw ym Margam.

“Mae eu gwaith caled a’u hymroddiad yn dyst i lwyddiant y rhaglen frechu.”

Roedd Margam yn un o dair canolfan frechu torfol ym Mae Abertawe, ochr yn ochr â'r Bae, oddi ar Ffordd Fabian, a Chanolfan Gorseinon, a rhyngddynt helpodd i ddarparu mwy na 750,000 o frechiadau.

Cynhaliodd hefyd gynllun brechu gyrru drwodd peilot llwyddiannus i wneud brechlynnau mor gyfleus a hawdd eu cyrraedd â phosibl i bobl sy'n byw yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Dywedodd y Cynghorydd Ted Latham, Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot: “Ers dechrau’r pandemig mae’r cyngor wedi gwneud popeth o fewn ei allu i gefnogi’r frwydr yn erbyn y firws ac i helpu i gadw pobl yng Nghastell-nedd Port Talbot yn ddiogel ac yn iach.

“Rydym yn falch o’r rôl ganolog y mae Orendy Margam wedi’i chwarae wrth ddarparu mwy na 150,000 o frechlynnau, ac rydym yn parhau i weithio’n agos gyda’r bwrdd iechyd a Chyngor Abertawe i helpu i hwyluso’r rhaglen frechu ar draws rhanbarth Bae Abertawe.

“Rydym yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr a digwyddiadau yn ôl i’r Orendy hardd a hanesyddol eleni.”

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.