Neidio i'r prif gynnwy

Miliynfed dos brechlyn Covid wedi'i roi

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi cyrraedd y garreg filltir o filiwn o ddosau yn ein rhaglen frechu Covid.

Dyna'r dosau cyntaf, ail, trydydd (i rai pobl) a'r dosau atgyfnerthu a ddarparwyd ar draws Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot hyd yn hyn.

Mae'n gyflawniad rhyfeddol ac yn rhoi cyfle i ni ddiolch i bawb sydd wedi chwarae rhan.

Rydym yn gwerthfawrogi eich bod chi, y cyhoedd, yn rhoi eich ffydd ynom drwy un o’r cyfnodau mwyaf heriol yn hanes y GIG.

Ni waeth pa mor dda y cynlluniwyd allan, ni allai unrhyw raglen frechu gyflawni unrhyw beth heb gefnogaeth y rhai y mae wedi'i chynllunio i'w helpu. Felly diolch.

Ychydig llai na dwy flynedd yn ôl y danfonwyd y brechlynnau Pfizer cyntaf i’r bwrdd iechyd.

Yn yr wythnosau cyn y diwrnod hwnnw ac ers hynny, mae nifer rhyfeddol o bobl a sefydliadau wedi cydweithio i gyflwyno'r dosau hyn ar raddfa nas gwelwyd o'r blaen.

Maent yn cynnwys y rhai sy’n cynllunio’r rhaglen, contractwyr adeiladu, Stiwdios y Bae, Orendy Margam, Canolfan Gorseinon, brechwyr bwrdd iechyd, y fyddin, fferyllwyr, gweithwyr cymorth gofal iechyd, gweinyddwyr, gwirfoddolwyr, gweithredwyr bysiau, staff archebu, staff diogelwch, practisau meddygon teulu, fferyllfeydd cymunedol, cydweithwyr a chynrychiolwyr etholedig ar gynghorau Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, grwpiau cymunedol, elusennau a Chanolfan Siopa Aberafan.

Ac nid yw drosodd. Rydyn ni'n dysgu byw gyda'r coronafirws a rhan enfawr o hynny yw cynnal lefelau imiwnedd.

Bydd y broses o gyflwyno pigiad atgyfnerthu presennol yr hydref yn helpu i wneud hynny wrth inni fynd i mewn i aeaf anodd lle mae ffliw hefyd yn debygol o ddod yn ôl.

Felly os gwelwch yn dda, os ydych yn gymwys ar gyfer brechlynnau atgyfnerthu Covid a ffliw, manteisiwch ar y cynnig.

O ran beth sydd nesaf, ni all neb ddweud yn sicr ar hyn o bryd.

Ond beth bynnag sydd o’n blaenau, byddwn yn parhau i weithio’n galed drosoch, gan wrando, dysgu, addasu a gwella wrth i ni symud ymlaen.

Gan Gyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Keith Reid

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.