Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Clwstwr Penderi

Penderi Cluster logo

Mae clwstwr Penderi yn grŵp o chwe meddygfa sy'n darparu gofal i boblogaeth o oddeutu 38,122 yn ardaloedd Blaenymaes, Portmead, Treboeth, Fforestfach, Ravenhill, Brynhyfryd, Manselton, Gendros a Penlan yn Abertawe.

Mae'n cynnwys chwe phractis meddygol sef Meddygfa Brynhyfryd, Canolfan Feddygol Cheriton, Canolfan Feddygol Cwmfelin, Grŵp Meddygol Fforestfach (gan gynnwys meddygfa Dr Bensusan a meddygfa Dr Powell) a Meddygfa Manselton.

Yn ogystal â hyn, mae gan y clwstwr bedwar practis deintyddol, wyth fferyllfa, pum optegydd, naw ysgol gynradd a dwy ysgol uwchradd.