Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Clwstwr Iechyd y Bae

Logo ar gyfer Clwstwr Iechyd y Bae

Mae clwstwr Iechyd y Bae yn cynnwys wyth meddygfa teulu: Meddygfa Gŵyr, Meddygfa Ffordd y Brenin (Y Mwmbwls), Canolfannau Meddygol Sgeti a Cila, Meddygfeydd St Thomas a West Cross, Canolfan Feddygol Grove, Meddygfa y Mwmbwls, Canolfan Iechyd y Brifysgol, a Feddygfa yr Uplands a'r Mwmbwls.

Mae'n gwasanaethu poblogaeth o oddeutu 73,997 yn rhanbarthau Uplands, Sgeti, West Cross, y Mwmbwls, Cila a Gŵyr yn Abertawe.

Mae'r clwstwr yn cynnig mynediad i wyth fferyllfa, 10 practis deintydd, pum optegydd, 24 ysgol a phum llyfrgell.

Arweinydd y Clwstwr yw Dr Nicola Jones.