Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Clwstwr Afan

Logo ar gyfer Clwstwr Afan

Mae Clwstwr Afan yn cynnwys wyth meddygfa: Gr┼Áp Meddygfa Afan Valley, Meddygfa a Reolir gan BIPBA (Canolfan Iechyd Cwmavon a Cymmer), Canolfan Feddygol Fairfield, Meddygfa'r Brenin, Meddygfa Mount, Meddygfa Glan yr Afon, Canolfan Iechyd Cwmavon a Meddygfa Rosedale.

Mae'r clwstwr yn gwasanaethu poblogaeth gofrestredig o 50,845 o gleifion mewn amgylcheddau trefol a lled wledig.

Arweinydd y Clwstwr yw Dr Mark Goodwin.