Neidio i'r prif gynnwy

Clwstwr Iechyd y Ddinas

Logo ar gyfer Clwstwr Iechyd y Ddinas

Mae'r Clwstwr Iechyd Y Ddinas yn gr┼Áp o wyth meddygfa sy'n gweithio mewn partneriaeth â nyrsio cymunedol, deintyddion, optegwyr, fferyllwyr cymunedol y sector gwirfoddol a'r awdurdod lleol.

Gyda'i gilydd mae'r clwstwr yn darparu gofal i oddeutu 50,654 o bobl yn ne-ddwyrain ac ardaloedd canolog Abertawe.

Mae'n cynnwys wyth meddygfa: Canolfan Iechyd Brunswick, Canolfan Feddygol Greenhill, Partneriaeth Feddygol Abertawe, Meddygfa Kingsway, Canolfan Iechyd Mountain View, Canolfan Feddygol Nicholl Street, Canolfan Feddygol SA1 a Chanolfan Iechyd Harbwr.

Arweinydd y Clwstwr yw Dr Ceri Todd.