Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Clwstwr Cwmtawe

Mae Clwstwr Cwmtawe yn grŵp o dri meddygfa sy'n gweithio gyda'i gilydd gyda nyrsio cymunedol, deintyddion, optegwyr, fferyllwyr cymunedol y sector gwirfoddol a'r awdurdod lleol. Gyda'i gilydd mae'r clwstwr yn darparu gofal i oddeutu 44,000 o bobl yn ardaloedd Clydach, Treforys a Llansamlet yn Abertawe.

Mae'r Clwstwr yn cynnwys 3 meddygfa gyffredinol (Grŵp Meddygol Cwmtawe, Meddygfa Llansamlet a Meddygfa Strawberry Place) 8 practis deintyddol, 10 fferyllfa, 6 cartref nyrsio, 4 optegydd, 26 ysgolion a 3 Llyfrgell.

Mae'n gweithio gyda phartneriaid o adrannau awdurdodau lleol allweddol fel gwasanaethau cymdeithasol ac atal tlodi, yn ogystal â'r sector gwirfoddol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ehangach.