Neidio i'r prif gynnwy

Clystyrau - gweithio gyda'n gilydd er mwyn gadw chi'n iach

Map o holl glystyrau Bae Abertawe

Beth yw clwstwr?

Mae clwstwr yn grŵp o feddygfeydd meddygon teulu sy'n gweithio gyda'i gilydd i gronni adnoddau a rhannu arfer gorau mewn ymgais i'ch helpu chi i gadw'n heini ac yn iach, ac i wella'r ffordd rydych chi'n derbyn gofal os byddwch chi'n mynd yn sâl.

Lle bynnag y bo modd, bydd y clwstwr yn ceisio cyflawni hyn yng nghalon eich cymuned, gan arbed y drafferth o orfod teithio i ysbytai neu glinigau canolog i chi.

Faint o feddygfeydd sydd mewn clwstwr?

Mae nifer y meddygfeydd mewn clwstwr yn cael ei bennu gan ffactorau fel daearyddiaeth a phoblogaeth gyda chyfanswm o wyth clwstwr yn rhanbarth Bae Abertawe.

Ydy'r clystyrau'n gweithio ar ben eu hunain?

Na. Mae'r clystyrau'n gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, deintyddion, optegwyr, fferyllwyr cymunedol y sector gwirfoddol yn ogystal â'r awdurdod lleol i greu diwylliant o iechyd a lles.

Ym mha glwstwr ydych chi'n perthyn? Dyma'r manylion ar gyfer yr wyth clwstwr ym Mae Abertawe:

Grŵp Meddygfa Cwm Afan, Meddygfa Reolir BIPBA (Canolfan Iechyd Cwmafon a Cymmer), Canolfan Feddygol Fairfield, Meddygfa King’s, Meddygfa Mount, Meddygfa Riverside, Canolfan Iechyd Cwmafon (Dr R Penney), Meddygol Rosedale.

Meddygfa Gŵyr, Meddygfa Kings Road yn y Mwmbwls, Canolfan Feddygol Sketty a Cilâ, Meddygfeydd St Thomas a West Cross, Canolfan Feddygol y Grove, Meddygfa y Mwmbwls, Canolfan Iechyd y Brifysgol, Meddygfa Uplands a'r Mwmbwls.

Canolfan Iechyd Brunswick, Canolfan Feddygol Greenhill, Partneriaeth Feddygol Abertawe, Meddygfa Kingsway, Canolfan Iechyd Mountain View, Canolfan Feddygol Nicholl Street, Canolfan Feddygol SA1, Canolfan Iechyd Harbourside.

Grŵp Meddygol Cwmtawe (gan gynnwys meddygfeydd Clydach, New Cross a Sway Road), Meddygfa Strawberry Place, Meddygfa Llansamlet.

Grŵp Meddygfa Aber (gan gynnwys Canolfan Feddygol Gowerton a Meddygfa Penybryn), Meddygfa Princess Street, Meddygfa Talybont, Meddygfa Ty’r Felin.

Canolfan Iechyd Llansawel - Dr Wilkes, Canolfan Iechyd Dyfed Road, Canolfan Feddygol Skewen, Meddygfa Gerddi Victoria, Canolfan Gofal Sylfaenol Alfred Street, Meddygfa y Castell, Canolfan Feddygol y Tabernacl, Meddygfa Waterside.

Meddygfa Brynhyfryd, Canolfan Feddygol Cheriton, Canolfan Feddygol Cwmfelin, Grŵp Meddygol Fforestfach (gan gynnwys Meddygfa Dr Bensusan a Meddygfa Dr Powell) a Meddygfa Manselton

Partneriaeth Amman Tawe, Canolfan Gofal Sylfaenol Cwm Dulais, Canolfan Gofal Sylfaenol Pontardawe, Meddygfa Bro Bro Castell-nedd.