Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Iechyd Bae Abertawe

 

Mae
Mae
26/08/22
Mae Ashley yn cymryd adferiad gam wrth gam flwyddyn ar ôl damwain

Dim ond blwyddyn yn ôl, bu'n rhaid cario'r ffotograffydd brwd Ashley Lovering i fyny'r grisiau i'w fflat oherwydd ei fod yn rhy dlawd i'w dringo.

Triathlete Nathan Ford competes in an event before his life-changing accident
Triathlete Nathan Ford competes in an event before his life-changing accident
25/08/22
Triathletwr sydd wedi'i barlysu yn cymryd y camau cyntaf ar ei daith adsefydlu

Cafodd Nathan Ford anafiadau wnaeth peryglu ei fywyd yn ystod triathlon ond mae wedi bod yn gweithio'n galed i adsefydlu 

<p class="MsoNormal">Dwy ddynes yn sefyll ar laswellt y tu allan<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Dwy ddynes yn sefyll ar laswellt y tu allan<o:p></o:p></p>
19/08/22
Mae gwasanaeth newydd yn cynnig rhywbeth i bobl ag IBS ei feddwl

Mae gwasanaeth newydd i helpu i leddfu symptomau syndrom coluddyn llidus (IBS) bellach ar gael i gleifion mewn meddygfeydd ar draws Bae Abertawe.

Mae
Mae
16/08/22
Mae Ben yn gwireddu breuddwyd DJ gyda chyfle Dianc

Bydd cyfnewid desg derbynfa'r ysbyty am ei ddeciau DJ yn gweld Ben Vincent yn gwireddu breuddwyd y penwythnos hwn o flaen miloedd o gefnogwyr cerddoriaeth.

12/08/22
Mae pŵer blodau'r ysbyty yn llwyddiant mawr gyda chleifion

Mae haf o haul a gwelyau blodau ychwanegol wedi blodeuo i fod yn bartneriaeth berffaith ar gyfer lles cleifion yn Ysbyty Singleton.

05/08/22
Dirywiad system gyfrifiadurol yn effeithio ar 111 a meddyg teulu y tu allan i oriau

Mae system gyfrifiadurol wedi diffodd yn sylweddol a ddefnyddir i atgyfeirio cleifion o GIG 111 Cymru at ddarparwyr meddygon teulu y tu allan i oriau. Defnyddir y system hon gan fyrddau iechyd lleol i gydlynu’r gwasanaethau hyn i gleifion. Mae'r toriad parhaus yn sylweddol ac wedi bod yn bellgyrhaeddol, gan effeithio ar bob un o'r pedair gwlad yn y DU.

Pedwar o bobl yn sefyll y tu allan i adeilad ysbyty
Pedwar o bobl yn sefyll y tu allan i adeilad ysbyty
05/08/22
Anrheg Elyrch i bobl sy'n byw gyda dementia yng Nghefn Coed

Bydd cleifion yn cael cyfle i gefnogi’r Swans y tymor hwn yn dilyn rhodd o docynnau tymor pêl-droed i Ysbyty Cefn Coed.

04/08/22
Bydd y meddyg yn eich gweld chi nawr yn ein hystafelloedd ymgynghori cleifion allanol newydd

Mae 21 ystafell ymgynghori ychwanegol wedi'u darparu yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot i helpu i fynd i'r afael â rhestrau aros a waethygwyd gan y pandemig Covid.

04/08/22
Mae rhoddion hael yn golygu chwarae ychwanegol i ward plant

Pan ddiolchodd Skye Edgecombe, goroeswr canser yn ei arddegau, i staff Ysbyty Treforys am ei thrin, roedd yn achos o hwyl a gemau.

Grŵp o feicwyr y tu allan i ysbyty
Grŵp o feicwyr y tu allan i ysbyty
02/08/22
Ymunwch â Jiffy ar gyfer her 50 milltir o hyd a fydd o fudd mawr i gleifion canser Singleton

Bydd yr arwr rygbi Jonathan Davies unwaith eto yn arwain cannoedd o feicwyr o Gaerdydd i Abertawe i godi arian ar gyfer gofal canser.

Mae
Mae
01/08/22
Mae myfyriwr nyrsio yn tynnu sylw at beryglon amharchu'r dŵr

Gan fod yr ysgol bellach allan am yr haf, mae myfyriwr nyrsio wedi defnyddio ei menter i rybuddio plant, sy'n edrych i gymryd trochi, i fod yn ymwybodol o beryglon amharchu'r dŵr.

28/07/22
Lansio papur newydd staff Bay Health

Croeso i rifyn cyntaf Iechyd y Bae, ein papur newydd misol, ar gyfer staff a phawb sydd â diddordeb yng ngwaith a gwasanaethau Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Anita CLOD
Anita CLOD
28/07/22
Mae'n bryd siarad am roi organau

Mae'n sgwrs y mae llawer yn swil oddi wrthi ond mae Anita Jonas ar genhadaeth i gael pawb i siarad am roi organau.

Fferyllydd ysbyty gyda blychau o feddyginiaeth.
Fferyllydd ysbyty gyda blychau o feddyginiaeth.
27/07/22
Gallai sgwrs gyflym fod y cyfan sydd ei angen arnoch i osgoi diabetes Math 2

Gallai sgwrs 30 munud helpu pobl ar draws Bae Abertawe i osgoi datblygu diabetes Math 2, cyflwr cronig sy'n newid bywyd.

Gwraig yn eistedd ar fainc ar dir ysbyty.
Gwraig yn eistedd ar fainc ar dir ysbyty.
27/07/22
Mam o Abertawe yn derbyn cyffur newydd sy'n newid ei bywyd

Mae Holly Bevan, sydd â chyflwr genetig prin, bellach yn edrych ymlaen at ddyfodol mwy disglair ar ôl dod yn un o’r bobl gyntaf yng Nghymru i gael y cyffur newydd.

Gweithiwr ysbyty mewn swyddfa.
Gweithiwr ysbyty mewn swyddfa.
27/07/22
Cariad Lucy at ei swydd yn cael ei gydnabod gan elusen ganser y DU

Mae cefnogi pobl â sarcoma yn anochel yn cymryd effaith emosiynol – ond ni fyddai gan Lucy Whiddett unrhyw ffordd arall.

26/07/22
Mae cyfraniad twymgalon yn hwb mawr i'r tîm arbenigol

Mae tîm gofal lliniarol arbenigol wedi derbyn rhodd o £20,000 er cof am un o’r cleifion y bu’n eu cefnogi yn ei ddyddiau olaf.

25/07/22
Meddyg ysbyty yn rhagnodi darllen yn y gwely i hybu lles

Mae gwasanaeth troli llyfrau wedi cael ei gyflwyno yn Ysbyty Treforys mewn ymgais i drosglwyddo diflastod cleifion i dudalennau hanes.

Jeremy Miles AS dros Gastell-nedd a’r Gweinidog Addysg yn y llun gyda Chadeirydd BIP Bae Abertawe, Emma Woollett gyda dodrefn o Ysbyty Maes y Bae
Jeremy Miles AS dros Gastell-nedd a’r Gweinidog Addysg yn y llun gyda Chadeirydd BIP Bae Abertawe, Emma Woollett gyda dodrefn o Ysbyty Maes y Bae
25/07/22
Gwelyau ysbyty maes i gyd bellach wedi'u dyrannu i helpu i fynd i'r afael â thlodi gwelyau lleol a chefnogi ffoaduriaid o Wcrain

Mae bron i 600 o welyau newydd o Ysbyty Maes y Bae bellach wedi’u dosbarthu ac yn helpu ffoaduriaid o Wcrain a chymunedau lleol ym Mae Abertawe.

21/07/22
Fe allai gwasanaeth Urogynaecoleg arbed merched rhag teithio i Loegr am driniaeth

Mae’n bosibl y bydd merched sydd angen triniaeth arbenigol ar gyfer llawr y pelfis a phroblemau ymataliaeth yn cael eu hatal rhag teithio i Loegr yn y dyfodol.