Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Iechyd Bae Abertawe

 

15/06/22
Cyn glaf yn llosgi yn llawn diolch am ei harwyr

Mae cyn glaf o Ganolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru wedi codi dros £5,000 fel diolch i’r “arwyr” a achubodd ei bywyd.

14/06/22
Tad yn cyhoeddi bwriad i gerdded 550 milltir i ddiolch i GIG

Mae tad diolchgar am ymgymryd â her cerdded mynyddig i godi arian ar gyfer Uned Gofal Dyddiol Niwroleg Jill Rowe Ysbyty Treforys sy'n helpu ei fab i godi'n ôl ar ei draed.

14/06/22
Clinig newydd yn lleihau amseroedd aros am driniaeth gofal clust

Mae microsgop y gellir ei ddefnyddio ar gyfer triniaethau clust a deintyddol yn golygu y gall cleifion bellach gael eu trin yn gyflym heb fod angen atgyfeiriad i'r ysbyty.

Toast
Toast
10/06/22
Nid yw cariad yn gwybod unrhyw derfynau pan ddaw i ble rydych chi'n priodi

Mae’r pâr newydd briod wedi diolch i nyrsys yn Ysbyty Treforys am eu helpu i gyfnewid addunedau ar ward y priodfab.

Mae
Mae
06/06/22
Dysgwch, peidiwch â llosgi yr haf hwn

Dysgwch, peidiwch â llosgi. Dyna'r neges y mae arbenigwyr llosgiadau yn ei hanfon at rieni a phlant i atal anafiadau difrifol posibl yr haf hwn.

Mae
Mae
01/06/22
Gwnaeth nyrsys tramor aberthau personol enfawr i gryfhau'r gweithlu

Treuliodd nyrsys rhyngwladol hyd at ddwy flynedd i ffwrdd oddi wrth eu teuluoedd eu hunain ar ôl symud i Fae Abertawe yn ystod y pandemig Covid.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
31/05/22
Rhybudd o Gyfarfod Arbennig - 8 Mehefin 2022

Hysbysir trwy hyn y bydd cyfarfod o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cael ei gynnal ddydd mercher, 8ain o Mehefin am 10.30am trwy YouTube yn llif byw.

Mae
Mae
30/05/22
Gardd yr ysbyty ar ei newydd wedd yn llwyddiant ysgubol gyda chleifion

Mae Ysbyty Gorseinon yn defnyddio ei ardd cwrt sydd newydd ei datblygu fel ffordd o helpu cleifion i wella.

Mae
Mae
30/05/22
Bwrdd iechyd yn ymrwymo i Siarter Teithio Iach Bae Abertawe

Roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ymhlith sefydliadau blaenllaw ar draws y rhanbarth i lofnodi Siarter Teithio Iach Bae Abertawe.

Kerin y tu allan i ysbyty gyda
Kerin y tu allan i ysbyty gyda
27/05/22
Mae gwaith tîm yn ganolog i rolau GIG a rygbi

Ar ôl gwneud ei ymddangosiad cyntaf i dîm rygbi’r undeb cenedlaethol merched Cymru fwy na degawd yn ôl, mae Kerin Lake wedi llwyddo i jyglo ei gyrfa chwaraeon ochr yn ochr â’i swydd bob dydd ym Mae Abertawe.

25/05/22
COVID-19: Adolygiad Nosocomial

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi sefydlu Tîm Adolygu Nosocomial i nodi’r cleifion a gafodd Covid-19 yn bendant neu fwy na thebyg tra yn ein hysbytai, ac mae’r gwaith hwn bron wedi’i gwblhau.

24/05/22
Blwyddyn yn ddiweddarach ac uned mamau a babanod yn gwneud yn iawn

Mae uned unigryw, a sefydlwyd i helpu merched yng Nghymru sy'n profi salwch meddwl yn ystod beichiogrwydd ac yn dilyn genedigaeth eu plentyn, wedi dathlu ei phen-blwydd cyntaf.

Safodd Karen mewn gardd gyda
Safodd Karen mewn gardd gyda
23/05/22
Cydnabyddiaeth frenhinol am y rôl wrth gynllunio ymateb bwrdd iechyd i bandemig

Mae cynllunio ar gyfer ac ymateb i argyfyngau yn ail natur i Karen Jones ond ni allai dim fod wedi ei pharatoi ar gyfer y gwahoddiad arbennig a gafodd i gydnabod ei rôl yn ymateb y bwrdd iechyd i bandemig Covid-19.

Mae
Mae
20/05/22
Mae babanod dŵr yn gwneud sblash ym mhyllau dŵr ysbytai

Mae agor y pwll hydrotherapi yn Ysbyty Castell Nedd Port Talbot wedi arwain at ddysgu sgiliau achub bywyd mewn dosbarthiadau nofio pwrpasol i helpu i ddiogelu babanod a phlant bach rhag boddi.

20/05/22
Mae cynlluniau ar gyfer mwy o theatrau llawdriniaethau Ysbyty Singleton yn mynd cyn cyfarfod Bwrdd BIP Abertawe

Mae cynlluniau i ehangu nifer y theatrau llawdriniaethau yn Ysbyty Singleton 50% i helpu i fynd i'r afael â rhestrau aros llawfeddygol yn mynd gerbron Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
20/05/22
Hysbysiad o gyfarfod y Bwrdd - 26 Mai 2022

Hysbysir trwy hyn y bydd cyfarfod o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cael ei gynnal ddydd Iau, 26ain o Mai am 11.45am drwy llif fyw YouTube.

Dau glinigwr ysbyty yn gwisgo masgiau llawfeddygol yn sefyll ochr yn ochr â sganiwr
Dau glinigwr ysbyty yn gwisgo masgiau llawfeddygol yn sefyll ochr yn ochr â sganiwr
18/05/22
Ysbyty Singleton yn cael buddsoddiad o £4.1m mewn sganwyr o'r radd flaenaf

Mae'r buddsoddiad wedi gwneud Singleton yn arweinydd y DU o ran diagnosis o ganser a chyflyrau difrifol eraill.

Rhieni yn dal babi, llun mewn gardd
Rhieni yn dal babi, llun mewn gardd
17/05/22
Mae taith Doc allan o Affrica i fod gyda'i wraig a'i fab newydd-anedig yn ysbrydoli ymgyrch elusennol

Gwyliodd Mikey Bryant ei wraig Bethany yn rhoi genedigaeth i Finley trwy gyswllt fideo wrth archebu hediadau yn ôl i'r DU

<p class="MsoNormal">Eleri yn sefyll wrth ymyl llyn<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Eleri yn sefyll wrth ymyl llyn<o:p></o:p></p>
16/05/22
Cyflwyno rôl arbenigol i helpu i leihau effaith cwympiadau

Bydd rôl arweiniol gwella ansawdd cwympiadau newydd Bae Abertawe yn gweld Eleri D'Arcy yn canolbwyntio ei sylw ar wella gwasanaethau atal codymau ac addysgu cleifion am y cymorth sydd ar gael iddynt.

Martin Green ar ddechrau ei yrfa (chwith) ac ar y diwedd (dde)
Martin Green ar ddechrau ei yrfa (chwith) ac ar y diwedd (dde)
12/05/22
Nyrs un mewn miliwn yn ffarwelio â'r GIG ar ôl gyrfa epig o 46 mlynedd

Mae nyrs “un mewn miliwn” yn ffarwelio olaf â’r GIG ar ôl 46 mlynedd.