Neidio i'r prif gynnwy

Mae fferyllfeydd yn dechrau rhoi brechiadau Covid

Llun o fferyllfeydd yn Abertawe sydd yn dechrau brechiadau Covid

Prif ddelwedd: Mae tri fferyllfa yn Abertawe yn rhoi'r brechlyn Covid o dan raglen beilot.

Mae dau fferyllfa yn Abertawe wedi dechrau rhoi brechiadau Covid heddiw (Dydd Mercher, Mawrth 31ain) o dan gynllun peilot.

Bydd y tryddydd yn cychwyn y penwythnos hwn.

Rhoddir y brechlynnau yn llym trwy apwyntiad yn unig i drigolion lleol gwahoddedig sydd yn y grŵp blaenoriaeth cywir ac sy'n ddyledus am eu dos cyntaf.

Mae'r cyfan yn rhan o'r ymdrechion i dderbyn brechlyn yn haws.

Mae cynllunio manwl wedi sicrhau bod digon o frechlyn Rhydychen-AstraZeneca i bob fferyllfa drefnu 100 apwyntiad yr wythnos i ddechrau.

Yn wahanol i'r ffliw, ni fydd brechiadau cerdded i mewn ar gael.

Bydd y brechiadau Covid yn cael eu cynnal gan fferyllydd mewn ystafell breifat.

“Rydyn ni'n gyffrous iawn gweld fferyllfeydd cymunedol yn ymuno â'r ymgyrch brechu torfol i helpu i wneud y brechlyn yn fwy hygyrch i'n cleifion,” meddai Dr Anjula Mehta, Cyfarwyddwr Meddygol Grŵp Gwasanaethau Gofal Sylfaenol, Cymunedol a Therapïau.

“Mae fferyllfeydd cymunedol yn adnodd iechyd hanfodol ac rwy’n siŵr y bydd y cyhoedd yn croesawu gallu cael eu brechlyn mewn lleoliad mor gyfleus.

“Bydd y cynllun peilot yn rhedeg am bedair wythnos i ddechrau a gobeithiwn y gellir ei ehangu i gynnwys fferyllfeydd arall yn ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf.”

Bydd y tri fferyllfa beilot yn brechu rhai pobl yng ngrŵp 6 - grŵp mawr iawn sy'n cynnwys y rhai â chyflyrau iechyd sylfaenol a gofalwyr di-dâl.

Mae llawer o'r grŵp yma hefyd yn cael eu brechu yn y Canolfannau Brechu Torfol, yn eu meddygfa ac ar y clinig brechu symudol, yr Immbulance.

Bydd y fferyllfeydd hefyd yn brechu'r rhai sy'n 49 oed ac iau wrth i'r rhaglen symud i gam dau yn ystod yr wythnos nesaf i 10 diwrnod.

Dechreuodd Fferyllfa Newbury yn y Mwmbwls a Fferyllfa Well ar y Stryd Fawr, Abertawe, frechu heddiw, Dydd Mercher, Mawrth 31ain.

Bydd Fferyllfa'r Castell yn y Mwmbwls yn cychwyn Ddydd Sadwrn, Ebrill 3ydd.

Bydd y rhai a wahoddir am eu dos cyntaf yn y fferyllfa yn dychwelyd yno am eu hail.

Dywedodd Sam Ghafar, Rheolwr Gweithrediadau Rhanbarthol Cymru (Gogledd a Gorllewin) Fferyllfa Well: “Mae helpu pobl i aros yn iach yn ein DNA, ac rydym yn falch iawn o chwarae ein rhan wrth frechu pobl ledled Abertawe.

“Mae fferyllwyr wrth galon gofal iechyd cymunedol ac wedi bod yn gweithio’n ddiflino dros y 12 mis diwethaf i gefnogi cleifion a sicrhau bod pawb yn cael eu meddyginiaeth yn ogystal â chymryd pwysau oddi ar y GIG a meddygon teulu.”

Dywedodd Huw Evans, o Fferyllfa Newbury yn y Mwmbwls: “Rydym yn falch iawn o fod yn cymryd rhan yng nghamau cynnar rhaglen frechu Covid-19 gan ddefnyddio lleoliadau fferylliaeth gymunedol.

“Rydym yn awyddus iawn i chwarae ein rhan i sicrhau bod y gymuned leol yn cael ei gwarchod a gobeithio y gallwn deimlo ychydig yn fwy hyderus am y dyfodol.”

Ychwanegodd Eileen Davies, Fferyllydd Uwcharolygydd yn Fferyllfa'r Castell: “Rydym yn hapus iawn i fod yn cefnogi cymuned y Mwmbwls trwy ddarparu'r gwasanaeth hwn.

“Mae bywydau eisoes wedi’u harbed gan raglen frechu Covid, ac rydym yn gyffrous iawn i fod yn rhan o’r fenter hon. Byddwn yn cynnal y brechiadau yn ystod yr ychydig benwythnosau nesaf yn Fferyllfa'r Castell, gan ei bod yn haws i'r cleifion a gallwn ganolbwyntio'n llawn ar y rhaglen frechlyn. "

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.