Neidio i'r prif gynnwy

Slotiau brechlyn Pfizer ychwanegol ar gael y penwythnos hwn

Rydym yn cynnal apwyntiadau brechlyn Pfizer ychwanegol y penwythnos hwn mewn ymateb i argymhelliad y DU heddiw y dylid cynnig dewis arall i'r rhai dan 40 oed (heb unrhyw ffactorau risg clinigol) yn lle'r brechlyn Rhydychen-AstraZeneca.

Mae'r mesur rhagofalus hwn yn diweddaru cyngor blaenorol y dylid cynnig dewis arall i'r rhai dan 30 oed.

Nid ydym yn disgwyl i hyn oedi ein rhaglen frechu.

Beth mae hyn yn ei olygu i chi?

  • Byddwn yn cynnig y bron i 2,000 o slotiau Pfizer newydd sydd ar gael y penwythnos hwn i'r rhai ar ein rhestr wrth gefn, yn bennaf i'r rhai rhwng 30 a 40 oed.
  • Bydd ein tîm archebu yn anfon testunau allan o rif sy'n dod i ben 9092 dros y 48 awr nesaf yn gofyn ichi ein ffonio a threfnu apwyntiad.
  • Os cewch apwyntiad, gwnewch bob ymdrech i fynychu gan fod DNAs (peidio â mynychu) yn cyflwyno heriau sylweddol i'n staff.
  • Rydym yn parhau i wella'r broses ar gyfer archebu cleifion o'r rhestr wrth gefn i gynyddu nifer yr ymgeiswyr sy'n cael apwyntiadau i'r eithaf.
  • Wedi gwrthod gwahoddiad blaenorol i gael brechiad ac eisiau dod ymlaen nawr? Mae ein drws yn dal ar agor. Ewch i'r ffurflen we hon i wneud cais i ymuno â'r rhestr wrth gefn brechu.
  • Peidiwch â dod i'n canolfannau brechu ar hap gan na fyddwn yn cynnig slotiau galw heibio.
  • Dylai pawb sydd eisoes wedi cael dos cyntaf o'r brechlyn Rhydychen-AZ fod yn dawel eu meddwl y dylent dderbyn ail ddos o'r un brand, waeth beth fo'u hoedran, yn unol â chyngor JVCI. Gall eithriadau meddygol fod yn berthnasol i leiafrif bach iawn.
  • Mae sgîl-effeithiau yn dilyn dos cyntaf y brechlyn Rhydychen-AZ yn parhau i fod yn brin iawn, er eu bod yn cael eu gweld ychydig yn amlach mewn pobl ifanc ac yn digwydd rhwng pedwar diwrnod a phedair wythnos ar ôl y brechiad. Ewch i'r dudalen hon ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar fater ceuladau prin. (Mae’r datganiad yma dim ond ar gael yn Saesneg ar hyn o bryd.)