Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r seren Hollywood Michael Sheen yn benthyg ei lais i fideo brechlyn

Llun o Coronavirus a tweet Michael Sheen yn trafod y fideo

Prif ddelwedd: Delwedd lonydd o'r fideo 'Pam mae'r brechlyn COVID-19 mor ddiogel?' gyda tweet Michael Sheen, mewnosodiad.

Mae'r seren Hollywood Michael Sheen wedi benthyg ei lais i animeiddiad GIG newydd a grëwyd i frwydro yn erbyn teimlad brechlyn gwrth-Covid.

Daw newyddion am y fideo ychydig ar ôl i’r actor o Gymru ddatgelu ar Twitter ei fod wedi treulio’r wythnosau diwethaf “wedi ei osod yn isel gan Covid” yn yr hyn a ddisgrifiodd fel profiad “anodd a eithaf brawychus”.

Adroddodd Mr Sheen y fideo cyn ei salwch diweddar.

Mae'n defnyddio delweddau hawdd eu dilyn i ddangos sut mae brechlynnau'n gweithio a darparu amddiffyniad yn ddiogel.

Meddai: “Mae brechu yn cynnig llwybr allan o’r pandemig hwn, felly roeddwn yn falch iawn o allu chwarae rhan yn y rhaglen hanesyddol hon, sef cyflwyno’r brechlynnau mwyaf erioed gan y GIG.

“Bydd gan lawer ohonom gwestiynau yngl┼Ěn â sut mae’r brechlynnau newydd hyn yn gweithio, ond mae’n bwysig ein bod yn cael ein hatebion o ffynonellau dibynadwy a dyma lle mae animeiddiad Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn dod i mewn.

“Ar ôl profi’r hyn y gall y salwch ofnadwy hwn ei wneud, anogaf bawb i gymryd ychydig funudau i wylio’r fideo hon ac, os ydych yn cael eu gwahodd, i dderbyn y cynnig o frechu ar unwaith. Byddaf yn sicr yn cael y brechlyn pan fydd fy nhro i. ”

Mae'r fideo tair munud o'r enw 'Pam mae'r brechlyn COVID-19 mor ddiogel?' yn esbonio sut mae gwyddonwyr wedi defnyddio rhan fach o gyfarwyddiadau genetig y Coronavirus i greu brechlyn sy'n caniatáu i system imiwnedd eich corff adnabod y firws a datblygu amddiffyniad heb gael pwysau haint Covid-19.

Mae'r cyfarwyddiadau genetig hyn yn aros ar wahân i'ch DNA ac ni ellir eu cyfuno. Maen nhw'n cael eu dinistrio gan eich corff ar ôl cael eu defnyddio.

Syniad yr Uwch Ddarlunydd Meddygol Steve Atherton yw'r fideo sy'n gweithio yn adran Darlunio Meddygol y bwrdd iechyd.

Rhoddodd ei brofiad o gynhyrchu deunyddiau sy'n cymryd gweithdrefnau meddygol cymhleth a gwyddoniaeth a'u hegluro mewn ffordd y bydd cleifion yn eu deall reddf iddo y byddai angen fideo fel hwn a dechreuodd weithio arno ochr yn ochr â'i gydweithiwr Gareth Buckley.

Dywedodd Steve: “Roeddwn i wedi clywed llawer o negyddoldeb ynghylch y brechlyn, yn bennaf yn seiliedig ar honiadau anwyddonol a chodi bwganod ar gyfryngau cymdeithasol.

“Roedd hwn yn brosiect a ddechreuais fy hun yn fy amser hamdden. Ymchwiliais i'r brechlynnau a sut maen nhw'n cael eu gwneud. Cysylltais ag Iechyd Cyhoeddus Cymru i lofnodi'r sgript a dechrau arni. ”

Roedd ei helfa yn gywir wrth i’r Fferyllydd Arennol Ymgynghorol Chris Brown gysylltu ag ef yn fuan i chwilio am atebion yn dilyn adroddiadau o betruster brechlyn ymysg cleifion mewn rhannau arall o’r DU.

Meddai Chris: “Cysylltodd elusennau â'n gwasanaeth i helpu i fynd i'r afael â'r cwestiynau a'r pryderon oedd gan bobl wrth benderfynu a ddylid cael y brechlyn.

Cynhaliodd Cronfa Paul Popham, Kidney Wales a Kidney Care UK gynhadledd rithwir ac, yn rhan o hynny, gofynnwyd i ni 60 cwestiwn a oedd eisiau gwneud penderfyniad gwybodus.

“Roedd ei animeiddiad yn ffordd wych o gyfleu ein negeseuon a darparu’r cyd-destun i ateb cwestiynau ynghylch diogelwch brechlyn a gwrthimiwnedd.

“Mae e wedi cael effaith wirioneddol ac wedi arwain at dderbyniad uchel iawn o'r brechlyn.”

Dywedodd Joanne Popham, Prif Swyddog Gweithredol Cronfa Paul Popham a Judith Stone, MD, Aren Cymru: “Mae’r animeiddiad mae tîm Abertawe wedi’i greu yn egluro’n glir beth mae’r firws a’r brechlyn yn ei wneud ac yn helpu i ddangos i gleifion ddiogelwch y brechlyn.”

Adroddodd Steve ei hun yr animeiddiad i ddechrau, ond roedd yn gwybod y byddai neges mor bwysig yn cael llawer mwy o effaith pe bai'n cael ei chyflwyno gan fab Port Talbot ac enillydd BAFTA, Michael Sheen.

Er gwaethaf ei fod yn brysur iawn gyda'r gwaith, ni phetrusodd Mr Sheen gytuno i'r llais drosodd a'i gofnodi ei hun yn ei amser ei hun am ddim.

Mae'r fideo ar gael ar YouTube, gweler isod.