Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws. Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Meddygon Teulu

Meddygon Teulu

Mae meddygon teulu bellach yn gweithio ochr yn ochr ag ystod eang o weithwyr iechyd proffesiynol mewn meddygfeydd lleol a chanolfannau iechyd pwrpasol. Mae'r rhain yn cynnwys nyrsys practis a rhanbarth, gwasanaethau plant, fferyllwyr a gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol.

Nid oes angen i chi weld eich meddyg teulu bob amser. Efallai y bydd eich llawdriniaeth yn argymell i chi weld gweithiwr iechyd arall sy'n fwy addas i ddelio â'ch problem.

Ein nod yw eich helpu i aros yn eich cartref eich hun ac yn eich cymuned am gyn hired â phosibl oherwydd ein bod yn gwybod bod hyn nid yn unig yn well i'ch iechyd corfforol, yn enwedig os ydych chi'n oedrannus, ond hefyd eich lles meddyliol.

Cedwir yr ysbyty yn rhywle lle mae cleifion ond yn mynd pan fo hynny'n gwbl angenrheidiol.

Y tu allan i oriau agor y feddygfa, cysylltwch 111 ar gyfer y gwasanaeth meddygon teulu y tu allan i oriau.

Gall fferyllfeydd / fferyllwyr hefyd ddarparu rhai triniaethau presgripsiwn-yn-unig o dan y Cynllun Anhwylderau Cyffredin. Gweler y dudalen hon am fwy o fanylion.