Neidio i'r prif gynnwy

Optegwyr

Pâr o sbectol

Oeddech chi'n gwybod y gall eich optegwyr lleol gynnig llawer mwy i chi na gwiriadau golwg, sbectol a lensys cyffwrdd?

Os oes gennych broblem llygaid sydd angen sylw ar frys, cysylltwch â'ch optegydd lleol, gan fod ganddo'r arbenigedd a'r offer arbenigol i'ch helpu chi. Mae gan y rhan fwyaf o optegwyr optometryddion sy'n rhan o Wasanaeth Archwilio Iechyd Llygaid Cymru. Os oes gennych broblem gyda'ch llygaid fel llygaid coch, goleuadau sy'n fflachio neu arnofion, gallwch fynd yno yn lle eich meddyg teulu. Mae optometryddion yng Nghymru hefyd yn cynnig Gwasanaeth Golwg Gwan, felly nid oes rhaid i chi fynd i ysbyty i gael eich asesu.

I gael rhagor o fanylion, dilynwch y ddolen hon i dudalen Gofal Llygaid Cymru ar wefan GIG Cymru.

Os oes gennych broblem y tu allan i oriau gwaith arferol, ffoniwch 111 am gyngor.

Gall fferyllwyr hefyd helpu gyda chyflyrau llygaid cyffredin. Gall fferyllwyr drin llid yr amrannau (bacteriol) a llygad sych o dan y Cynllun Afiechydon Cyffredin. Mae hyn yn golygu unwaith y byddwch chi'n cofrestru ar gyfer y cynllun yn eich fferyllydd lleol, bydd unrhyw feddyginiaethau sydd eu hangen arnoch chi ar gyfer yr amodau hyn yn cael eu cyflenwi am ddim gan eich fferyllydd gan gynnwys triniaethau presgripsiwn a thros y cownter. I gael mwy o fanylion am y Cynllun Afiechydon Cyffredin gweler y dudalen hon, neu ofyn yn eich fferyllfa leol.

Yn afoddus, mae'r fideo dim ond ar gael yn Saesneg ar hyn o bryd

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.