Neidio i'r prif gynnwy

Fferyllwyr

Dyn a ddau menyw yn aros o flaen cyflenwadau meddygol mewn fferyllfa

Cynllun anhwylderau cyffredin

Oeddech chi'n gwybod bod fferyllwyr bellach yn gwneud rhai o'r gwaith a wneir yn draddodiadol gan feddygon teulu? Mae hyn yn cynnwys cynnig meddyginiaeth presgripsiwn yn unig ar gyfer nifer o fân anhwylderau heb yr angen i weld meddyg yn gyntaf. Gallwch hefyd gael triniaethau dros y cownter ar gyfer nifer fawr o gyflyrau bob dydd - ac ni fydd yn rhaid i chi dalu amdanynt.

Fe'i gelwir yn Gynllun anhwylderau cyffredin. Rhaid i chi gofrestru gyda'r fferyllfa i ddefnyddio'r cynllun, ond dim ond ychydig funudau y mae'r broses yn ei gymryd.

Cynhelir ymgynghoriadau mewn ystafell breifat ac os bydd y fferyllydd yn penderfynu bod angen i chi weld meddyg o hyd, byddant yn eich atgyfeirio.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Anhwylderau Cyffredin, dilynwch y ddolen hon. Sylwch fod y ddolen hon yn Saesneg.

Afiechydon cyffredin sy'n dod o dan y cynllun:

Acne

Troed athletwyr

Poen cefn (acíwt)

Brech yr ieir

Briwiau oer

Colic

Conjunctivitis (bacteriol)

Rhwymedd

Dermatitis (acíwt)

Dolur rhydd

Llygad sych

Haemorrhoids

Clefyd y gwair

Llau pen

Diffyg traul

Ewinedd traed Ingrowing

Intertrigo/pryf genwair

Briwiau'r geg

Brech cewynnau

Y fronfraith

Scabies

Gwddf tost/tonsilitis

Rhywbeth

Mwydod

Y fronfraith wain

Verruca

Cynllun Gwddf y Dolur

Sylwch fod y cynllun hwn wedi'i oedi ar hyn o bryd oherwydd Covid.

O 1 Rhagfyr 2019, mae 20 fferyllfa leol hefyd yn cynnig gwasanaeth gweld a thrin i gleifion dros chwech oed â dolur gwddf. Maen nhw'n cynnig prawf swab tra byddwch chi'n aros i benderfynu a yw'r haint dolurus yn cael ei achosi gan haint bacteriol. Os ydyw, gallwch gael cynnig gwrthfiotigau yn uniongyrchol gan y fferyllydd, heb fod angen i chi gael presgripsiwn gan feddyg teulu. I ddarganfod mwy, cliciwch ar y ddolen hon i weld y rhestr o fferyllwyr sy'n cymryd rhan yn y gwasanaeth gweld a thrin dolur gwddf.

 

 

Mae fideos ar gael i'w gwylio isod, nodwch eu bod ar gael yn Saesneg yn unig yn bresennol.