Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwybodaeth am Unedau Profi Cymunedol Symudol

O 30 Medi 2020, mae unedau profi cymunedol symudol yn gweithredu yn y lleoliadau canlynol. Bydd yr unedau'n darparu tua 150 o brofion y dydd ac maent yn ychwanegol at y canolfannau profi sefydlog yn Stadiwm Liberty a Margam.

Mae gan rai o'r unedau apwyntiadau gyrru drwodd, rhai yn cerdded i mewn ac eraill yn gymysgedd o'r ddau. Unrhyw un sydd eisiau prawf mae'n rhaid archebu lle ymlaen llaw. Rhaid gwneud apwyntiadau trwy wefan Llywodraeth Cymru. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r unedau profi symudol, ffoniwch 01639 862757 a dewiswch opsiwn pump.

Bydd angen ffôn symudol neu gyfeiriad e-bost arnoch hefyd oherwydd byddwch yn derbyn cod diogel i gadarnhau'r archeb trwy neges destun neu e-bost, a rhaid dangos hyn wrth fynychu'r apwyntiad. Pan gyrhaeddwch, gofynnir ichi hefyd ddod â phrawf o gyfeiriad.

Trefnwch apwyntiad os oes gennych symptomau Covid-19 yn unig: tymheredd uchel, peswch newydd, parhaus, neu golli / newid arogl / blas.

Yn yr unedau symudol rhoddir pecyn hunan-profi i chi, a bydd staff yn rhoi cyfarwyddiadau i chi. 

Abertawe:

  • Theatr Fawr canol dinas Abertawe ar agor 8 am-8pm bob dydd
  • Canolfan Hamdden Penyrheol - boreau Iau a bore Sul (9.45am i 12.45pm)
  • Canolfan Gymunedol Townhill - bore Llun a bore Gwener (9.30am i 12.30pm)
  • Maes Awyr Abertawe, Fairwood, prynhawn Iau a Sul (2.15pm i 5.15pm)

Castell-nedd Port Talbot:

  • Maes Parcio Quays, Ffordd Brunel - bore Mercher (9:30 am-12: 30pm) a phrynhawn Sadwrn (2:00 pm-5: 00pm).
  • Clwb Rygbi Banwen, Main Road - Prynhawn Llun a Gwener (2:30 pm-5: 15pm).
  • Canolfan Gurwen Gwaun Cae - Prynhawn Mawrth a Mercher (2.00pm i 5.00pm)
  • Canolfan Hamdden Bro Castell-nedd, Glynneath - boreau Mawrth a Sadwrn (9.30am i 12.30pm)

Cwblhawyd asesiad risg llawn ar gyfer pob safle, gyda mesurau ar waith i sicrhau y bydd pob safle yn amgylchedd glân a diogel, i'r rhai sy'n mynychu a'r rhai sy'n byw yn y cyffiniau.

Fel arall, gallwch hefyd archebu prawf yn y canolfannau profi sefydlog yn Stadiwm Liberty neu Margam trwy ffonio 01639 862757 rhwng 9am-8pm.