Neidio i'r prif gynnwy

Mynd i'ch apwyntiad ysbyty (plant)

Plentyn yn gwenu

Cwmwl ac enfys

Nyrs I gwrdd â Sally ac i helpu i baratoi'ch plant ar gyfer eu hapwyntiad ysbyty, gwyliwch un o'r fideos byr hyn (isod) gyda nhw.

Os hoffech gael fideo mewn fformat papur, hawdd ei ddarllen, cysylltwch â Janette Williams, Nyrs Profiad Cleifion Arweiniol, Janette.williams@wales.nhs.uk

Paratowyd y fideos hyn gan seicolegwyr sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Yn anffodus, dim ond fersiwn Saesneg sydd ar gael hyd yn hyn.