Neidio i'r prif gynnwy

Ap adferiad Covid a Covid hir

Llun o logo ap newydd adferiad Covid

Mae pobl sydd â beth maent yn galw, Covid hir,  yn cael eu hannog i lawrlwytho ap arbennig i helpu gyda'u hadferiad.

Covid hir neu syndrom ôl-Covid, yw'r enw a roddir ar y blinder eithafol, pendro, cur pen ac ystod eang o symptomau annymunol arall mae rhai pobl yn eu profi ar ôl i'r prif haint Coronafirws fynd heibio.

Ni fydd y mwyafrif o bobl yn profi Covid hir ond i'r rhai sydd yn, mae'r ap cyntaf o'i fath dwyieithog hon yn cynnwys fwy na 100 o fideos a chyngor gan therapyddion, seicolegwyr, dietegwyr ac ymgynghorwyr. Gall defnyddwyr yr ap hefyd gofnodi eu symptomau ac olrhain eu cynnydd.

I lawrlwytho'r chwillio am ap 'covidrecovery' ar siop ap GooglePlay a 'Covid Recovery' ar siop ap Apple.

Dilynwch y linc hon i lawrlwytho yr ap o siop Apple

Dilynwch y linc hon i lawrlwytho yr ap o siop Google Play

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.