Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiadau nosocomial COVID-19

Adolygiadau Nosocomial COVID-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i bob bwrdd iechyd adolygu achosion lle mae cleifion wedi contractio COVID-19 mewn lleoliadau gofal iechyd.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, felly, yn cynnal adolygiad o achosion pawb a brofodd yn bositif am COVID-19 tra yn ein gofal.

Diben ein hadolygiadau yw sicrhau bod y cyhoedd a theuluoedd yn cael cyfle i ddeall yr amgylchiadau sy’n ymwneud â’r modd y cawsant hwy, neu aelod o’r teulu, COVID-19 yn yr ysbyty.

Bydd yr adolygiadau hefyd yn bwysig o ran tynnu sylw at wybodaeth y gellir ei datblygu wrth i ni ddysgu mwy am y firws hwn.

Mae Tîm Adolygu Nosocomial wedi'i sefydlu i gynnal yr adolygiadau hyn a byddant yn cysylltu â phawb yr effeithir arnynt maes o law. Nid oes unrhyw ofyniad i gysylltu â'r bwrdd iechyd i gychwyn adolygiad.

Ewch i'n dogfen Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (FAQs) os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr adolygiad o gleifion a brofodd yn bositif am COVID-19 yn ein gofal.

Gallwch hefyd gysylltu â’r Tîm Adolygu Nosocomial (NRT - Nosocomial Review Team) fel a ganlyn:

Ffôn: 01639 684440

E-bost: SBU.NosocomialReviewTeam@wales.nhs.uk

Wrth gysylltu â’r tîm, naill ai dros y ffôn neu drwy e-bost, nodwch eich bod yn cysylltu â chi yngl┼Ěn â’r adolygiad COVID-19 a chynnwys eich enw a’ch manylion cyswllt er mwyn iddynt allu dod yn ôl atoch.