Ysbyty Singleton

singleton-uni3.PNG

181008-wardJ-J-Hefford-N-Lewis-C-Okorie-L-Beynon-022

Rhifau Cyswllt Ward
 • Uned Dibyniaeth Uchel (HDU) - 01792 285339
 • Ward 2 (Llawfeddygol) - 01792 285206
 • Ward 3 - 01792 285343
 • Ward 4 - 01792 285805
 • Ward 5 - 01792 285408
 • Ward 6 - 01792 285316
 • Ward 7 (Strôc) - 01792 285353
 • Ward 8 (Meddygol) - 01792 285321
 • Ward 9 - 01792 285358
 • Ward 11 (Clinig Dydd Hematoleg) - 01792 285363
 • Ward 12 (Oncoleg) - 01792 285332
 • Ward 16 - 01792 200303 neu 200304
 • Ward 18 - 01792 285046
 • Ward 19 - 01792 285404
 • Endosgopi - 01792 285286
 • Mamolaeth/Uned Genedigaeth - 01792 530862
 • Uned Gofal Dwys i’r newydd-anedig - 01792 285403 - Bydd y tudalennau yma yn dweud mwy wrthych chi am ein gwasanaethau newydd-anedig.