Ysbyty Singleton

singleton-uni3.PNG

 

181008-wardJ-J-Hefford-N-Lewis-C-Okorie-L-Beynon-022

 

Ward Rhif Teleffon

Uned Dibyniaeth Uchel (HDU)

01792 285339

Ward 2 (Llawfeddygol)

01792 285206

Ward 3

01792 285343

Ward 4

01792 285805

Ward 5

01792 285408

Ward 6

01792 285316

Ward 7 (Strôc)

01792 285353

Ward 8 (Meddygol)

01792 285321

Ward 9

01792 285358

Ward 11 (Clinig Dydd Hematoleg)

01792 285363

Ward 12 (Oncoleg)

01792 285332

Ward 16

01792 200303 neu 200304

Ward 18

01792 285046

Ward 19

01792 285404

Endosgopi

01792 285286

Mamolaeth/Uned Genedigaeth

01792 530862

Uned Gofal Dwys i’r newydd-anedig

Bydd y tudalennau yma yn dweud mwy wrthych chi am ein gwasanaethau newydd-anedig.

01792 285403