Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Ysbyty Singleton

Prif switsfwrdd: 01792 205666

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Gwirio ar cleifion - Diweddarwyd 01.09.22

Dylai perthnasau sy'n dymuno gwirio anwyliaid ffonio'r ward yn y lle cyntaf. Mae rhestr o rifau wardiau i'w gweld isod. Sylwch y gall wardiau fod yn arbennig o brysur yn y bore felly mae’n well ffonio yn y prynhawn.

Am ragor o gefnogaeth, cysylltwch â'n timau PALS/PEAS.

Rhifau Cyswllt Ysbyty Singleton

 • Uned Dibyniaeth Uchel (HDU) - 01792 285339
 • Ward 2 (Llawfeddygol) - 01792 285206
 • Ward 3 - 01792 285343
 • Ward 5 - 01792 285408
 • Ward 6 - 01792 285316
 • Ward 7 (Strôc/ Ortho-geriatrig) - 01792 285353
 • Ward 8 (Meddygol) - 01792 285321
 • Ward 9 - 01792 285358
 • Ward 11 (Clinig Dydd Hematoleg) - 01792 285363
 • Ward 12 (Oncoleg) - 01792 285332
 • Ward 16 - 01792 517010
 • Ward 18 (Cleifion Allanol Gynaecoleg) - Dim llinell uniongyrchol
 • Ward 19 - 01792 285404
 • Ward 20 (ward ôl-enedigol) - 01792 285046
 • Uned Beichiogrwydd Cynnar a Chlinig Gynaecoleg Frys - 01792 286868
 • Endosgopi - 01792 285286
 • Uned Diwrnod Llawfeddygol - 01792 285065
 • Uned Diwrnod Meddygol - 01792 285805
 • Mamolaeth/Uned Genedigaeth - 01792 530862
 • Uned Gofal Dwys i’r newydd-anedig - 01792 285403 - Bydd y tudalennau yma yn dweud mwy wrthych chi am ein gwasanaethau newydd-anedig.

Yn dod i Ysbyty Singleton ar drafnidiaeth gyhoeddus? - Cynlluniwch eich taith yma

Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Singleton

Byddwch yn ymwybodol bod yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Singleton ar gau dros dro, hyd nes y bydd y bwrdd iechyd a'r Cyngor Iechyd Cymunedol yn ei ystyried ar y ffordd ymlaen.

Sylwch: O 1 Mawrth 2021 mae ysmygu ar dir yr ysbyty yn erbyn y gyfraith

Llun o ymgyrch ysbytai ddi-fwg