Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Ysbyty Treforys

Menyw ar y ffôn yn dderbynfa yn gwenu ar y camera gyda dwy fenyw yn y cefndir

Prif switsfwrdd: 01792 702222

Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Gwirio ar cleifion - Diweddarwyd 01.09.22

Dylai perthnasau sy'n dymuno gwirio anwyliaid ffonio'r ward yn y lle cyntaf. Mae rhestr o rifau wardiau i'w gweld isod. Sylwch y gall wardiau fod yn arbennig o brysur yn y bore felly mae’n well ffonio yn y prynhawn.
 
Am ragor o gefnogaeth, cysylltwch â'n timau PALS/PEAS.
 

Rhifau Cyswllt Ysbyty Treforys

Mae'r wardiau yn Ysbyty Treforys yn cael eu hailgyflunio fel rhan o'n prosiect Ailgynllunio Gwasanaethau Meddygol Acíwt (AMSR - Acute Medical Service Redesign). Daw'r newidiadau i rym o ddydd Llun, Rhagfyr 5, 2022, gydag unrhyw newidiadau i'r dynodiad wedi'u nodi isod.

 • AMU (O 01.12.22 - Asesu ac Arhosiad Byr) - (01792) 532416.
 • A (Cyhyrysgerbydol) - (01792) 703402 neu 703403
 • Ynys Môn (Uned Monitro Llawfeddygaeth Blastig/Llawfeddygaeth Blastig (PSMU)) - (01792) 703832
 • B (Cyhyrysgerbydol) - (01792) 703405 neu 703406
 • Adran Cleifion Allanol Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig - 01792 703885
 • Cleifion Allanol Llosgiadau ac Ystafell Gwisgo - 01792 703821
 • C (Cardioleg) (O 05.12.22 - Cardioleg gyda Meddygaeth Fewnol Gyffredinol (GIM - General Internal Medicine) - (01792) 703630 neu 703650
 • Uned Arhosiad Byr Cardiaidd - (01792) 704099
 • Aberteifi (Arennol) - (01792) 703227 neu 703229
 • Cardioleg Uned Gofal Coronaidd - (01792) 703634 neu 703635
 • Cyril Evans (Cardioleg) - (01792) 704132 neu 704133
 • Cyril Evans HDU (Cardioleg) - (01792) 703731 neu 618895
 • Dan Danino (Cardioleg) - (01792) 704130
 • D (Meddygol) (O 05.12.22 - Gofalu am yr henoed) - (01792) 532416
 • Dyfed - (O 01.02.23 - Meddygaeth Fewnol Gyffredinol)
 • E (SDMU) - (01792) 703457 neu 703458
 • F (Meddygol) (O 05.12.22 - Strôc) - (01792) 703599 neu 703490
 • Clinig Torri esgyrn (Trawma ac orthopaedeg) - (01792) 703306
 • Gwyr (Meddygol) (O 05.12.22 - Niwroleg a Gastroenteroleg) - (01792) 703646 neu 703647
 • G (Llawfeddygol) (O 05.12.22 - Gastroenteroleg) - (01792) 703655 neu (01792) 703654
 • H (Llawfeddygol) - (01792) 703487 neu 703488
 • ITU Deep South - Dim llinell uniongyrchol
 • De ITU - (01792) 618874 neu 618873
 • Gogledd ITU - (01792) 703774 neu 703007
 • Dwyrain ITU - (01792) 703480 neu 703481
 • Gorllewin ITU - (01792) 703471 neu 703472
 • Derbyniad ITU - (01792) 703447 neu 703479
 • J (Anadlol gyda Awyru Anfewnwthiol Acíwt) - (01792) 703462 or 703463
 • Uned Liz Baker - 01792 703396
 • M (Llawfeddygaeth plant) - (01792) 618891
 • Oakwood (Meddygaeth plant) - (01792) 703585
 • Penfro (Llawdriniaeth gyffredinol) - (01792)
 • Canolfan Trin Llawfeddygaeth Blastig - 01792 545790
 • Powys (Ward llosgiadau oedolion) - (01792) 703624 neu 703625
 • Uned Asesu Cyflym (O 05.12.22 - Gofalu am yr henoed) - 01792 703824
 • R (Fasgwlaidd) (O 05.12.22 - Anadlol) - (01792) 703442 neu 703443
 • Uned Gwneud Penderfyniadau Llawfeddygol (SDMU)* - (01792) 703457, 703458, 703459
 • S (Meddygol) (O 05.12.22 - Clefydau endocrin a heintus) - (01792) 703638 neu 703662
 • Tawe - (O 01.02.23 - Meddygaeth Fewnol Gyffredinol)
 • Tempest (ITU Llosgiadau) - (01792) 703801 neu 703802
 • Uned Derbyniadau Theatr (TAU) – 01792 530738
 • T (Llawfeddygol) - (01792) 703445 neu 703446
 • Tŷ Olwen (Gofal Lliniarol) - (01792) 703412
 • V (Llawfeddygol) - (01792) 703743 neu 703752
 • W (Cyhyrysgerbydol) - (01792) 703247 neu 703245
 • Uned y Gorllewin - 01792 704090

Sylwch: O 1 Mawrth 2021 mae ysmygu ar dir yr ysbyty yn erbyn y gyfraith

Llun o ymgyrch ysbytai ddi-fwg