Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Treforys

 

Menyw ar y ffôn yn dderbynfa yn gwenu ar y camera gyda dwy fenyw yn y cefndir

Prif switsfwrdd: 01792 702222

Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Gwirio ar cleifion - Diweddarwyd 01.09.22

Dylai perthnasau sy'n dymuno gwirio anwyliaid ffonio'r ward yn y lle cyntaf. Mae rhestr o rifau wardiau i'w gweld isod. Sylwch y gall wardiau fod yn arbennig o brysur yn y bore felly mae’n well ffonio yn y prynhawn.
 
Am ragor o gefnogaeth, cysylltwch â'n timau PALS/PEAS.
 

Sylwer: Bydd newidiadau i'r wardiau yn cael eu cynnal yn Ysbyty Treforys Ddydd Sadwrn 4ydd Tachwedd a Dydd Sul 5ed Tachwedd
Rhifau Cyswllt Ysbyty Treforys - Diweddarwyd 03.11.23

 • AMU (Asesu ac Arhosiad Byr) - 01792 986814
 • A (Cyhyrysgerbydol) - 01792 703402 neu 703403
 • Ynys Môn (Ward feddygol) - 01792 703832
 • B (Cyhyrysgerbydol) - 01792 703405 neu 703406
 • Adran Cleifion Allanol Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig - 01792 703885
 • Cleifion Allanol Llosgiadau ac Ystafell Gwisgo - 01792 703821
 • C (Cardioleg gyda Meddygaeth Fewnol Gyffredinol (GIM - General Internal Medicine) - 01792 703630 neu 703650
 • Uned Arhosiad Byr Cardiaidd - 01792 704099
 • Aberteifi (Arennol) - 01792 703227 neu 703229
 • Cardioleg Uned Gofal Coronaidd - 01792 703634 neu 703635
 • Cyril Evans (Cardioleg) - 01792 704132 neu 704133
 • Cyril Evans HDU (Cardioleg) - 01792 703731 neu 618895
 • Dan Danino (Cardioleg) - 01792 704130
 • D (Gofalu am yr henoed) - 01792 532416
 • Dyfed (Cleifion Trawma a Phlastigau – Oedolio) - 01792 703622
 • E (Gofalu am yr henoed) - 01792 703824
 • F (Strôc) - 01792 703599 neu 703490
 • Clinig Torri esgyrn (Trawma ac orthopaedeg) - 01792 986838
 • Gwyr (Niwroleg a Gastroenteroleg) - 01792 703646 neu 703647
 • G (Gastroenteroleg) - 01792 703655 neu 01792 703654
 • H (Anadlydd) - 01792 703488 - Diweddarwyd 03.11.23, effeithiol o 04/05.11.23
 • H (Llawfeddygol) - 01792 703487 neu 703488
 • ITU Deep South - Dim llinell uniongyrchol
 • De ITU - 01792 618874 neu 618873
 • Gogledd ITU - 01792 703774 neu 703007
 • Dwyrain ITU - 01792 703480 neu 703481
 • Gorllewin ITU - 01792 703471 neu 703472
 • Derbyniad ITU - 01792 703447 neu 703479
 • J (Anadlol gyda Awyru Anfewnwthiol Acíwt) - 01792 703462 or 703463
 • K (Colorectal/Wroleg) - - Diweddarwyd 03.11.23, effeithiol o 04/05.11.23
 • L (GI Uwch) - - Diweddarwyd 03.11.23, effeithiol o 04/05.11.23
 • Uned Liz Baker - 01792 703396
 • M (Llawfeddygaeth plant) - 01792 618891
 • Oakwood (Meddygaeth plant) - 01792 703585
 • Penfro (Llawdriniaeth gyffredinol) - 01792
 • Canolfan Trin Llawfeddygaeth Blastig - 01792 545790
 • Powys (Cleifion Trawma a Phlastigau – Oedolion)  - 01792 703624 
 • R (Fasgwlaidd) - - Diweddarwyd 03.11.23
 • SAU (Uned asesu llawfeddygol) -  - Diweddarwyd 03.11.23, effeithiol o 04/05.11.23
 • S (Clefydau endocrin a heintus) - 01792 703638 neu 703662
 • Tawe - Meddygaeth Fewnol Gyffredinol)
 • Tempest (Uned Therapi Dwys Llosgiadau a gwelyau llosgiadau oedolion) - 01792 703801 Gwelyau llosgiadau oedolion: 01792 487415 / 487416 / 487425
 • Uned Derbyniadau Theatr (TAU) – 01792 530738
 • T (Llawfeddygol) - 01792 703445 neu 703446
 • Tŷ Olwen (Gofal Lliniarol) - 01792 703412
 • V (Arhosiad byr llawfeddygol) - - Diweddarwyd 03.11.23, yn effeithiol o 04/05.11.23
 • W (Cyhyrysgerbydol) - 01792 703247 neu 703245
 • Uned y Gorllewin - 01792 704090

Sylwch: O 1 Mawrth 2021 mae ysmygu ar dir yr ysbyty yn erbyn y gyfraith

Llun o ymgyrch ysbytai ddi-fwg

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.