Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Trwydded Ymchwil yr Awdurdod Meinweoedd Dynol

Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe drwydded ymchwil ar y cyd â Phrifysgol Abertawe ar gyfer rheoli meinwe dynol mewn ymchwil.

Am ragor o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon i dudalen we Deddf Meinwe Dynol Prifysgol Abertawe. Yn anffodus, nid oes fersiwn Gymraeg o'r tudalen trydydd parti hon ar gael. 

Cysylltwch